23 września 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja poświęcona problematyce racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi oraz podniesieniu świadomości ekologicznej związanej z bezpieczeństwem dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego

Jednym z celów konferencji jest omówienie i opracowanie dezyderatu skierowanego do marszałka województwa, stanowiącego o konieczności opracowania regionalnej strategii bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do konsumpcji. Ten dokument powinien stanowić wsparcie przy wydawaniu przez administrację samorządową pozwoleń na pobór wody z nowych ujęć. Adresatami konferencji są osoby związane z nauką, samorządami, organizacjami ekologicznymi i z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, dla których tematyka bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę ludności stanowi priorytet.

Organizatorami konferencji pt. „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w województwie śląskim w perspektywie 5–10–20 lat” są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Izba Ekologii, Śląski Klaster Wodny.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: wojewoda śląski Piotr Litwa, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konferencji

Fot. Pixabay