Jesteś tutaj

Podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o czas powstania śladów krwawych jest możliwe dzięki procesom starzeniowym | fot. Alicja Menżyk
15.07.2020

Ślady mówią

Grupą materiałów dowodowych, która na dobre zagościła na salach sądowych, są ślady krwawe stanowiące często główną siłę napędową procesu dochodzeniowego. Dzięki noblowskiemu odkryciu Landsteinera z początku XX wieku pozwalającemu na grupowanie krwi na podstawie występujących w niej antygenów badacze byli w stanie wskazać możliwe źródła zabezpieczonych śladów, a co za tym idzie – zawęzić grupę podejrzanych. Prawdziwa serologiczna rewolucja nastąpiła jednak dopiero po upływie kilku dekad,...

Fot. pixabay.com
30.04.2019

Konferencja „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”

Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat problemów związanych z regulacją prawną gospodarowania odpadami. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli ośrodków akademickich, a także reprezentantów administracji publicznej i organizacji ekologicznych. 

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, działająca przy wydziale fundacja „Facultas Iuridica”, oraz...

Fot. pixabay.com
30.04.2019

Seminarium „Z czego polscy prawoznawcy nie zdają sobie sprawy (a powinni)”

Prof. dr hab. Ewa Łętowska była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, pełniła także funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Brała udział w pracach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, International Human Rights Council, Carter Center i European Foundation of Human Rights. Została uhonorowana tytułem doktora honoris causa – to najwyższe wyróżnienie akademickie przyznały jej trzy uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański i Akademia...

Strony