Jesteś tutaj

Obieg wody pokazuje, jak istotną rolę odgrywają wody gruntowe, które zasilają większość zasobów płynnej słodkiej wody. Credit: Dr. Andrew Fisher/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
28.12.2022

Wody gruntowe uzupełniają się szybciej, niż dotąd zakładano

Znacząca część słodkiej wody pochodzi z wód gruntowych. Te podziemne zasoby wodne gromadzone są w glebie i warstwach wodonośnych. W ramach naturalnej cyrkulacji zasilają one strumienie i inne źródła, zapewniając tym samym wodę pitną dla milionów ludzi. Wydobywane poprzez studnie wody gruntowe są powszechnie używane do dostarczania przez wodociągi masowych ilości wody pitnej oraz w celach przemysłowych. Ze względu na tak ważną funkcję, jaką wypełniają dla naszej cywilizacji, nauka jest bardzo...

Odra graniczna (lipiec 2022) | fot. Aleksandra Rubin
25.10.2022

Po co nam rzeki?

Podobno nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. Wszystko płynie, jest w ciągłym ruchu i się zmienia. Nie dotyczy to jednak człowieka, który raz za razem popełnia te same błędy, a wodę – żywioł, który jest samą istotą płynności i zmiany – pragnie zamknąć w wąskim kanale. Ujarzmić tak, by uchronić się przed jej potęgą lub wykorzystać ją do własnych celów. W konsekwencji, jak w wielu innych przypadkach, działania te wywołują tym większe problemy, im silniejsza jest presja wywierana na...

Wyprawa naukowo-badawcza „Czysta Wisła? Why Not?” | fot. Wojciech Szlęk
20.10.2021

Naukowcy przepłynęli Wisłą od źródeł do ujścia

Od 18 do 31 lipca 2021 roku odbywała się wyprawa naukowo-badawcza „Czysta Wisła? Why Not?”. Podczas spływu od źródeł do ujścia Wisły naukowcy wykonywali pomiary wieloparametrowe oraz pobierali próbki do badań laboratoryjnych. W wyprawie zostały wykorzystane kajaki, łodzie badawcze, a nawet balon badawczy.

Cel wyprawy

13 dni, prawie 1000 km, kajak i łódź badawcza, ponad 100 pobranych próbek do analizy – tak w skrócie można podsumować wyprawę naukowo-badawczą „...

Strony