Jesteś tutaj

niejednolita formacja skalna, w tle zarośnięte wzgórza
09.06.2024

Warunki do życia na Ziemi sprzed 4 miliardów lat

Aby życie mogło zaistnieć (w takiej postaci, jaką znamy), na planecie muszą być spełnione dwa warunki: suchy ląd i świeża, słodka woda. Właściwie to woda nie musi nawet być świeża, ale jeżeli istnieje słodka woda, to znaczy, że musi też istnieć suchy ląd. Zaistnienie tych dwóch warunków jednocześnie (wody i lądu) daje dobre podstawy do tego, aby dwa budulce życia – aminokwasy i kwasy nukleinowe – mogły przekształcić się w proste formy życia, takie jak bakterie, które zapoczątkują niekończący...

Wizja artystyczna gwiazdy PDS 70 i jej wewnętrznego dysku protoplanetarnego | Image credit: NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI)
26.07.2023

Wykryto parę wodną w strefie formowania się planet skalistych

Naukowcy zastanawiają się również, czy te same lub podobne procesy mogą występować na skalistych egzoplanetach krążących wokół odległych gwiazd. W poszukiwaniu skalistych planet pozasłonecznych pomaga Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST). To najważniejsze obecnie na świecie obserwatorium kosmiczne rozwiązuje zagadki Układu Słonecznego, spogląda w światy innych gwiazd, bada tajemnicze struktury i pochodzenie Wszechświata. Niedawno teleskop obserwował układ planetarny PDS 70 znajdujący się w...

Rozlewisko Odry przed ostatnim progiem rzeki skanalizowanej w Malczycach | fot. Aleksandra Rubin
12.06.2023

Co wydarzyło się rok temu w Odrze?

Celem wyprawy była kompleksowa analiza stanu rzeki. Podobnie jak w 2021 roku, podczas eksploracji Wisły, badacze co kilometr dokonywali pomiarów fizykochemicznych wody w rzece za pomocą sond. Mierzono m.in. stężenie tlenu, chlorków, pH, przewodność i mętność wody. Pobrane próbki trafiły do analizy w laboratoriach, gdzie oprócz standardowych oznaczeń sprawdzana była obecność w wodzie metali ciężkich, farmaceutyków i innych niebezpiecznych substancji. Według prof. Andrzeja Woźnicy, dyrektora ...

Strony