Od 13 do 15 kwietnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie Kongres Historyków Języka

To pierwsze takie przedsięwzięcie nie tylko w skali śląskiej polonistyki uniwersyteckiej, ale w skali całego kraju. Dotychczas bowiem nie zorganizowano w Polsce kongresu, który gromadząc środowisko historyków języka, miałby na celu próbę rozwiązania najważniejszych dla lingwistyki diachronicznej dylematów. Hasłem pierwszej edycji będzie „Językoznawstwo historyczne ‒ w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości”.

Celem Kongresu jest podjęcie najważniejszych problemów dyscypliny, zarówno w jej wymiarze teoretycznym, jak i dydaktycznym. W ostatnich latach obserwuje się z jednej strony niesłabnące zainteresowanie badawcze tematyką historycznojęzykową, z drugiej zaś postępujące przemiany w dydaktyce polonistycznej, które częstokroć zmierzają do ograniczenia zagadnień diachronicznych w programie studiów. Źródłem idei Kongresu jest przekonanie o potrzebie konsolidacji środowiska, które, łącząc tradycję badawczą z nowoczesnością myśli, ma wiele do zaoferowania w kwestiach merytorycznych, metodologicznych i dydaktycznych.

Refleksją objęte zostaną następujące obszary tematyczne:

 • granice i status historii języka jako dyscypliny badawczej;
 • rola historii języka we współczesnej humanistyce;
 • synteza dziejów polszczyzny;
 • metodologie: adaptacje czy nowatorstwo;
 • możliwości integracji rozproszonych badań historycznojęzykowych;
 • rozumienie i interpretacja tekstu dawnego;
 • źródła w badaniach historycznojęzykowych: leksykony, korpusy, teksty;
 • miejsce i rola historii języka w dydaktyce polonistycznej;
 • historia języka a historia literatury;
 • historia języka wobec badań regionalnych;
 • promocja badań historycznojęzykowych, granty, współpraca między ośrodkami naukowymi.
   

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kongreshistorykowjezyka.pl/pl/o-kongresie

Kongres Historyków Języka