Jesteś tutaj

smog w mieście
04.03.2021

Patent, dzięki któremu będziemy oddychać czystszym powietrzem

Tlenki azotu dostają się do atmosfery przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych w sektorach energetycznym, transportowym i produkcyjnym. Z jednej strony zapotrzebowanie na energię stale rośnie, z drugiej – jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Nic więc dziwnego, że pojawiają się kolejne regulacje prawne w zakresie norm emisji NOx, a producenci coraz częściej zmuszani są do podnoszenia standardów stosowanych rozwiązań technologicznych....

Bakterie | fot. Tomasz Płociniczak
26.01.2021

Rośliny i bakterie oczyszczające skażone gleby

Wyobraźmy sobie, że doszło do wycieku oleju opałowego w domu jednorodzinnym. W wyniku tego zdarzenia zanieczyszczony został teren zlokalizowany pod budynkiem. Obiekt okopano, następnie za pomocą systemu drenażowego wprowadzono do gleby odpowiednio wyselekcjonowane bakterie, by potem przez kilka miesięcy monitorować stopniowe oczyszczenie ziemi. Polska? Jeszcze nie. To fiński przykład stosowania biologicznych metod oczyszczania skażonych terenów. Na Uniwersytecie Śląskim metody te rozwijają...

źródło: domena publiczna - Pixabay.com
24.01.2021

Jak zmniejsza się rodzina pszczół

Pszczoły to wielka nadrodzina owadów, której roli w lokalnych ekosystemach nie da się przecenić. To za ich sprawą zapładnianych jest wiele gatunków roślin, stanowiących podstawę wyżywienia innych zwierząt. Ponieważ różne gatunki pszczół wspierają różne gałęzie środowiska, ich różnorodność jest niezwykle cenna. Znamy ponad 20 tysięcy ich gatunków. Niestety, w ciągu ostatnich 30 lat widać znaczny spadek różnorodności między nimi – w latach 2006-2015 średnio w każdym roku odnotowywano o 25...

Strony