Jesteś tutaj

W środę 7 grudnia 2016 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 odbędzie się kolejny wykład w ramach XVI edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Referat pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu” wygłosi prof. dr hab. Jacek Jania z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W abstrakcie wystąpienia czytamy:
„Aktualne ocieplanie się klimatu jest faktem. Powszechnie uznaje się antropogeniczne przyczyny tych zmian. Naturalne procesy klimatyczne zachodzą w obrębie systemu: atmosfera – oceany – kriosfera i mają skalę globalną. Na tle podstawowych informacji o uwarunkowaniach i procesach atmosferycznych referat koncentruje się na znaczeniu kriosfery dla stabilizacji warunków klimatycznych lub przyspieszania ich zmian. Kriosfera to wszystkie naturalne formy lodu występujące na naszej planecie. Rozpatrywane jest także znaczenie interakcji z oceanami, ze szczególnym uwzględnieniem roli lodu morskiego. Eksponowane jest znaczenie dodatnich sprzężeń zwrotnych dla zachodzących zmian w regionie Arktyki. Uwzględniana jest także rola lodowców na obu półkulach. Dla omawianej problematyki istotna jest mnogość czynników wpływających na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Dla ustalenia scenariuszy zmian w przyszłości należy uzyskać parametry tych czynników. Istnieje problem niedostatku danych oraz niepełnego zrozumienia mechanizmów przebiegu wielu procesów badanego systemu. Czyli pojawia się granica poznania zjawiska. Prezentowane są przykłady tych obszarów niewiedzy oraz otwarte pytania co do znaczenia głównych czynników sterujących systemem. Podjęta jest próba naszkicowania granicy pomiędzy tym, co wiadomo na pewno, a tym czego nadal nie wiemy o zmianach klimatu Ziemi”.

Serdecznie zapraszamy!

XVI edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”