Jesteś tutaj

Logo PTG
28.05.2019

Geografia i geografowie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

W tym roku regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) obchodzi 90-lecie działalności. Decyzję o utworzeniu oddziału w Katowicach zarząd główny PTG podjął w maju 1929 roku. 

Spotkanie, współorganizowane przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, zainauguruje dyrektor Biblioteki Śląskiej dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek oraz przewodniczący Oddziału Katowickiego PTG dr hab. Adam Hibszer, który przybliży również uczestnikom początki działalności...

GISday 2018
13.11.2018

GISday 2018

Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej to coroczne wydarzenie organizowane od 1987 roku, którego inicjatorami są: ESRI, National Geographic Society i Association of American Geographers. Odbywające się w każdą trzecią środę listopada seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej oraz osiągnięciami w tej dziedzinie.

W ramach spotkania na Uniwersytecie Śląskim zaplanowano wykłady,...

XVI edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
05.12.2016

Wykład pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu”

Referat pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu” wygłosi prof. dr hab. Jacek Jania z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W abstrakcie wystąpienia czytamy:
„Aktualne ocieplanie się klimatu jest faktem. Powszechnie uznaje się antropogeniczne przyczyny tych zmian. Naturalne procesy klimatyczne zachodzą w obrębie systemu: atmosfera – oceany – kriosfera i mają skalę globalną. Na tle podstawowych...

Strony