Jesteś tutaj

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Tegoroczna edycja święta odbywa się pod hasłem „Woda i zatrudnienie”

World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, a inicjatywa powołania takiego święta pojawiła się ponad pół roku wcześniej na konferencji Szczyt Ziemi 1992, która odbywała się w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. Chodziło o to, aby zwrócić uwagę na fakt, że woda pitna – substancja w niektórych rejonach świata tak powszechna, że aż pomijana i niezauważana – w innych krajach jest towarem wysoce luksusowym. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia szacowano, że dostępu do wody pitnej nie ma aż miliard ludzi na świecie. 

Tegoroczne hasło „Woda i zatrudnienie” ma na celu podkreślenie kilku rzeczy. 1,5 miliarda osób – czyli połowa ze wszystkich aktywnych zawodowo ludzi na świecie – pracuje w branżach powiązanych z wodą. Zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez stałego i niezagrożonego dostępu do wody. Właśnie ze względu na problemy w tej materii co roku życie traci aż 340 tysięcy pracujących. Tysiące innych, walcząc codziennie o zapewnienie wody swoim najbliższym, tracą okazję na samorozwój i uzyskanie pracy bardziej satysfakcjonującej i lepiej płatnej.

Na te i inne kwestie w oficjalnej wiadomości wideo zwraca uwagę Guy Ryder, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. International Labour Organization) oraz przewodniczący UN-Water, międzyagencyjnej jednostki ONZ.

 

 
00:00
Fot. www.unwater.org