Jesteś tutaj

Flaga World Meteorological Organization. Fot. wikipedia.org
23.03.2016

Światowy Dzień Meteorologii

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. The World Meteorological Organization – WMO) kontynuuje działalność powstałej w 1873 roku Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization).

WMO to wyspecjalizowana agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest organizacja oraz koordynacja służb meteorologicznych krajów członkowskich, ujednolicanie metod obserwacji meteorologicznych oraz rozpowszechnianie...

Fot. www.unwater.org
21.03.2016

Światowy Dzień Wody

World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, a inicjatywa powołania takiego święta pojawiła się ponad pół roku wcześniej na konferencji Szczyt Ziemi 1992, która odbywała się w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. Chodziło o to, aby zwrócić uwagę na fakt, że woda pitna – substancja w niektórych rejonach świata tak powszechna, że aż pomijana i niezauważana – w innych krajach jest towarem wysoce luksusowym. Na początku lat...