Według niezależnych analiz przeprowadzonych przez NASA i Narodową Agencję Oceanów i Atmosfery (NOAA) średnia globalna temperatura powierzchni Ziemi w 2021 roku ustanowiła ten rok (podobnie jak rok 2018) szóstym z kolei najcieplejszym rokiem na Ziemi w historii pomiarów.

Ocieplanie się planety nieubłagalnie postępuje. Globalne temperatury w 2021 roku były 0,85 stopnia Celsjusza powyżej średniej w okresie 1951–1980 według naukowców z Goddard Institute for Space Studies (GISS) w Nowym Jorku. NASA uznała lata 1951–1980 jako tzw. okres odniesienia, aby zbadać, jak globalna temperatura zmienia się w czasie.

Łącznie ostatnie osiem lat to najcieplejsze lata, odkąd w 1880 roku rozpoczęto współczesne prowadzenie rejestrów. Te roczne dane o temperaturze składają się na globalny rekord temperatury – który udowadnia naukowcom, że planeta się ociepla.

Według danych NASA temperatura w 2021 roku na Ziemi była o około 1,1 stopnia Celsjusza wyższa niż średnia z końca XIX wieku, czyli z początków rewolucji przemysłowej.

– Nauka nie pozostawia wątpliwości: zmiany klimatyczne są egzystencjalnym zagrożeniem naszych czasów – powiedział administrator NASA Bill Nelson. – Osiem z 10 najcieplejszych lat na naszej planecie przypadło na ostatnią dekadę, co jest niepodważalnym faktem, który podkreśla potrzebę odważnych działań w celu ochrony przyszłości naszego kraju i całej ludzkości. NASA prowadzi badania naukowe dotyczące zmieniającej się planety i ocieplającego się klimatu na Ziemi, by pomóc ludzkości stawić czoła tym zmianom oraz łagodzić ich niszczycielskie skutki.

Trend ocieplenia na całym świecie jest spowodowany działalnością człowieka, która zwiększyła emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Planeta już widzi skutki globalnego ocieplenia: ilość arktycznego lodu morskiego zmniejsza się, a poziom mórz podnosi, pożary stają się coraz bardziej dotkliwe, a wzorce migracji zwierząt ulegają zmianie. Zrozumienie, jak zmienia się planeta – i jak szybko następuje ta zmiana – ma kluczowe znaczenie dla przygotowania ludzkości do cieplejszego świata i przystosowania się do niego.

Stacje pogodowe, statki i boje oceaniczne na całym świecie rejestrują temperaturę na powierzchni Ziemi przez cały rok. Te naziemne pomiary temperatury powierzchni są potwierdzane danymi satelitarnymi z sondy atmosferycznej na podczerwień (AIRS) znajdującymi się na satelicie Aqua NASA. Naukowcy analizują pomiary za pomocą algorytmów komputerowych w celu kontroli jakości danych, aby następnie obliczyć globalną średnią różnicę temperatur powierzchni dla każdego roku. NASA porównuje globalną średnią temperaturę z okresem odniesienia z lat 1951–1980. Ta linia bazowa obejmuje wzorce klimatyczne i niezwykle gorące lub zimne lata powodowane innymi czynnikami, zapewniając obejmowanie naturalnych wahań temperatury Ziemi.

Na średnią temperaturę w danym roku wpływa wiele czynników, takich jak wzorce klimatyczne La Niña i El Niño w pasie tropikalnego Pacyfiku. Przykładowo rok 2021 był rokiem La Niña i naukowcy NASA szacują, że zjawisko mogło obniżyć globalne temperatury o około 0,03 stopnia Celsjusza w stosunku do średniej.

Analiza przeprowadzona przez NOAA również wykazała, że globalna temperatura powierzchni Ziemi w 2021 roku była szóstą najwyższą od początku prowadzenia zapisów, czyli od 1880 roku. Naukowcy NOAA wykorzystują w swoich analizach wiele z tych samych surowych danych dotyczących temperatury, mają jednak inny okres odniesienia, a mianowicie lata 1901–2000, a także inną metodologię.

Pełny zestaw danych NASA dotyczących globalnych temperatur powierzchni w 2021 roku, a także szczegóły dotyczące sposobu, w jaki naukowcy NASA przeprowadzili analizę, są publicznie dostępne w GISS. GISS to laboratorium NASA zarządzane przez Wydział Nauk o Ziemi w Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda w Greenbelt w stanie Maryland (USA). Laboratorium jest powiązane z Instytutem Ziemi Uniwersytetu Columbia oraz Szkołą Inżynierii i Nauk Stosowanych w Nowym Jorku.

Opracowano na podstawie: 
2021 Tied for 6th Warmest Year in Continued Trend, NASA Analysis Shows

Obraz przedstawia anomalie globalnej temperatury powierzchni w 2021 roku. Temperatury wyższe niż normalne, zaznaczone na czerwono, można zaobserwować w regionach takich jak Arktyka. Temperatury niższe niż normalne są zaznaczone na niebiesko | Image Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio/Kathryn Mersmann