Jesteś tutaj

12.05.2015

Nowe rozwiązanie w mikrotomografii

Zakończony został projekt pt. "Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej" koordynowany przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego.


Celem projektu jest zapewnienie ochrony własności intelektualnej w zakresie ilościowego pomiaru parametrów fizycznych badanego obiektu z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej....

05.03.2015

Formy ochrony know-how

Wielu naukowców, w tym również doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, opracowuje nowe pomysły naukowe i rozwiązania techniczne, które często posiadają cechy projektów wynalazczych, w tym przede wszystkim wynalazków i wzorów użytkowych. Na czele Twórców znajdują się naukowcy kierunków ścisłych na wydziałach takich jak: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Wszyscy Twórcy...

24.01.2015

Od pomysłu do patentu

Wynalazek to nowy pomysł, rozwiązanie w określonym obszarze aktywności. Terminu tego nie należy mylić z pojęciem wzoru przemysłowego lub użytkowego. Droga komercjalizacji konkretnego wynalazku zależy od stopnia zaawansowania technologicznego i może trwać nawet kilka lat. Na czas jaki upływa od powstania pomysłu do momentu uzyskania patentu wpływają m.in.: postęp prac badawczych, w tym obecność lub brak barier finansowania badań, czy czas oczekiwania na...

Strony