Jesteś tutaj

Materiały fotoluminescencyjne otrzymane przy zastosowaniu opatentowanej metody. Fot. dr Andrzej Swinarew
17.07.2017

Patent dla sposobu otrzymywania polimerów fotoluminescencyjnych o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych

Otrzymane według opatentowanego sposobu polimery fotoluminescencyjne cechuje wysoka masa cząsteczkowa oraz związana z nią stabilność związków, a także znacząca wydajność kwantowej luminescencji.
Jak wyjaśnia członek zespołu badawczego dr Andrzej Swinarew niezwykle trudno jest otrzymać polimery, które charakteryzowałyby się wysoką masą cząsteczkową. Wielkość ta ma znaczenie, ponieważ od niej uzależniona jest m.in. stabilność otrzymanych związków oraz energochłonność...

foto: domena publiczna
13.07.2017

Patent dla sposobu wytwarzania kompozytu aluminiowo-ceramicznego zawierającego smary stałe

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompozytów z osnową ze stopów aluminium zbrojonego porowatymi sferami tlenku aluminium zawierającego smary stałe. Znane dotychczas metody wytwarzania tego typu kompozytów wymagają ciągłego mieszania i nie zapewniają równomiernego rozmieszania cząstek smaru stałego w całej objętości ze względu na różnice gęstości stopów osnowy i cząstek smaru, co skutkuje pogorszeniem jakości owego kompozytu.

W ramach...

Zestaw do utleniania alkoholi powietrzem. Fot. dr Maciej Kapkowski
24.06.2017

Nowe sposoby utylizacji alkoholi mono- i dihydroksylowych oraz gliceryny

Jednym z przedmiotów badań naukowców związanych z Zakładem Chemii Organicznej Uniwersytetu Śląskiego jest kataliza chemiczna. – Kataliza stanowi centrum naszego zainteresowania, gdyż w bezpośredni sposób przekłada się na jakość życia ludzi. Obecność katalizatorów wpływa m.in. na redukcję ilości szkodliwych spalin w samochodach, większą dostępność taniej żywności na sklepowych półkach, nowe farmaceutyki poprawiające nasze zdrowie, wszystko wyłącznie dzięki możliwości...

Strony