Jesteś tutaj

smog w mieście
04.03.2021

Patent, dzięki któremu będziemy oddychać czystszym powietrzem

Tlenki azotu dostają się do atmosfery przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych w sektorach energetycznym, transportowym i produkcyjnym. Z jednej strony zapotrzebowanie na energię stale rośnie, z drugiej – jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Nic więc dziwnego, że pojawiają się kolejne regulacje prawne w zakresie norm emisji NOx, a producenci coraz częściej zmuszani są do podnoszenia standardów stosowanych rozwiązań technologicznych....

naczynia laboratoryjne
11.02.2021

Prekursory wielu ważnych związków chemicznych

Z pochodnymi chinoliny wiąże się ogromne nadzieje związane z projektowaniem chemioterapeutyków dla leczenia chorób nowotworowych. Są ważnymi syntetycznymi prekursorami takich biologicznie aktywnych związków, jak prymachina czy chlorchinaldol. Mogą być produktem wyjściowym w syntezach barwników lub pigmentów, z których najważniejszą grupę stanowią barwniki cyjaninowe. Niektóre z nich stosowane były jako sensybilizatory emulsji fotograficznych. Są powszechnie wykorzystywane do produkcji...

laboratorium
04.02.2021

Wykrywanie jonów metali ciężkich w komórkach ludzkich i zwierzęcych

Pochodne chinoliny, oprócz potencjalnego zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, mogą być również wykorzystywane jako sensory fluorescencyjne w diagnostyce chorób nowotworowych czy wykrywaniu jonów różnych pierwiastków. Dzięki takim rozwiązaniom można ocenić m.in. wielkość czy położenie guza nowotworowego – tak ważne w przypadku operacyjnych metod leczenia raka czy też określić stężenie metali ciężkich w komórkach różnych organizmów. Zmiany w poziomie oraz rozmieszczeniu jonów cynku,...

Strony