Jesteś tutaj

umieszczenie fragmentów kłosa w komorze blendera
11.12.2020

Jak przyspieszyć hodowlę nowych odmian jęczmienia?

W naturalnych warunkach mikrospory rozwijają się w dojrzałe ziarno pyłku, a do rozmnożenia rośliny niezbędny jest proces zapylania polegający na przenoszeniu ziaren pyłku na słupek. Biolodzy mogą jednak zmienić tę drogę rozwoju ziarna pyłku poprzez zadziałanie na niedojrzałe ziarna pyłku odpowiednimi czynnikami stresowymi. To spowoduje, że mikrospory nie dojrzeją i będą mogły rozwinąć się w roślinę.

Istnieją dwa rodzaje czynników stresowych, którym zostaje poddany niedojrzały kłos...

Źródło: Josh Roberie | Unsplash
11.09.2020

Czujnik ciśnienia do kontroli parametrów spalania w silnikach samochodowych

Postęp technologiczny w dziedzinie konstrukcji silników prowadzi między innymi do coraz większej kompresji gazów w komorze spalania, dlatego jednym z najważniejszych wskaźników służących diagnostyce silnika jest pomiar ciśnienia sprężania. Pozwala bowiem ocenić stopień zużycia tłoków, pierścieni tłokowych czy gładzi cylindra.

Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinny być większe niż 10%. Jeśli parametr przekracza dopuszczalną wartość, świadczy to o...

Betulina, naturalny związek występujący w białej części kory brzozy, ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Źródło: Martin Sepion | Unsplash
07.09.2020

Polimery z betuliną, czyli nowe materiały o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych

Nie bez znaczenia są również badania oddziaływania jonów srebra na organizmy. Okazuje się, że wykazują one wiele cech cytotoksycznych m.in. w odniesieniu do ludzkich komórek. W związku z tym naukowcy poszukują nowych rozwiązań pozwalających otrzymywać materiały o przeciwdrobnoustrojowych właściwościach, o szerokim zastosowaniu w różnych branżach, w tym w medycynie, które będą jednak bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i organizmów oraz tańsze w produkcji.

Jedną z alternatyw...

Strony