Jesteś tutaj

rozsypane tabletki
07.01.2021

Nowe związki wspomagające walkę z nowotworami

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego od wielu lat prowadzą badania, których wyniki przyczyniają się do rozwoju medycyny. Do tych działań należy niewątpliwie projektowanie nowych związków chemicznych połączone z analizą ich właściwości. Dobrym przykładem są nowe pochodne chinazoliny opracowane przez dr. inż. Jacka Mularskiego, dr Katarzynę Malarz oraz prof. dr. hab. Roberta Musioła z UŚ. Związki te służą do modulowania aktywności kinaz białkowych – dużej grupy enzymów odpowiedzialnych za...

umieszczenie fragmentów kłosa w komorze blendera
11.12.2020

Jak przyspieszyć hodowlę nowych odmian jęczmienia?

W naturalnych warunkach mikrospory rozwijają się w dojrzałe ziarno pyłku, a do rozmnożenia rośliny niezbędny jest proces zapylania polegający na przenoszeniu ziaren pyłku na słupek. Biolodzy mogą jednak zmienić tę drogę rozwoju ziarna pyłku poprzez zadziałanie na niedojrzałe ziarna pyłku odpowiednimi czynnikami stresowymi. To spowoduje, że mikrospory nie dojrzeją i będą mogły rozwinąć się w roślinę.

Istnieją dwa rodzaje czynników stresowych, którym zostaje poddany niedojrzały kłos...

Źródło: Josh Roberie | Unsplash
11.09.2020

Czujnik ciśnienia do kontroli parametrów spalania w silnikach samochodowych

Postęp technologiczny w dziedzinie konstrukcji silników prowadzi między innymi do coraz większej kompresji gazów w komorze spalania, dlatego jednym z najważniejszych wskaźników służących diagnostyce silnika jest pomiar ciśnienia sprężania. Pozwala bowiem ocenić stopień zużycia tłoków, pierścieni tłokowych czy gładzi cylindra.

Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinny być większe niż 10%. Jeśli parametr przekracza dopuszczalną wartość, świadczy to o...

Strony