Jesteś tutaj

telefon trzymany w dłoni
11.03.2021

Do czego przydatne mogą być pochodne antracenu?

Projektowanie nanomateriałów i badanie ich właściwości przyczynia się m.in. do ciągłego rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w elektronice organicznej. Ciekawych rozwiązań dostarczają pochodne antracenu, które, dzięki swoim właściwościom, mogą być wykorzystywane do budowy warstw aktywnych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLEDs).

Sposób otrzymywania takich pochodnych w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w...

smog w mieście
04.03.2021

Patent, dzięki któremu będziemy oddychać czystszym powietrzem

Tlenki azotu dostają się do atmosfery przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych w sektorach energetycznym, transportowym i produkcyjnym. Z jednej strony zapotrzebowanie na energię stale rośnie, z drugiej – jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Nic więc dziwnego, że pojawiają się kolejne regulacje prawne w zakresie norm emisji NOx, a producenci coraz częściej zmuszani są do podnoszenia standardów stosowanych rozwiązań technologicznych....

naczynia laboratoryjne
11.02.2021

Prekursory wielu ważnych związków chemicznych

Z pochodnymi chinoliny wiąże się ogromne nadzieje związane z projektowaniem chemioterapeutyków dla leczenia chorób nowotworowych. Są ważnymi syntetycznymi prekursorami takich biologicznie aktywnych związków, jak prymachina czy chlorchinaldol. Mogą być produktem wyjściowym w syntezach barwników lub pigmentów, z których najważniejszą grupę stanowią barwniki cyjaninowe. Niektóre z nich stosowane były jako sensybilizatory emulsji fotograficznych. Są powszechnie wykorzystywane do produkcji...

Strony