Jesteś tutaj

Badacze z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowali nowe rozwiązanie przydatne w budowaniu warstw aktywnych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLEDs).

Projektowanie nanomateriałów i badanie ich właściwości przyczynia się m.in. do ciągłego rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w elektronice organicznej. Ciekawych rozwiązań dostarczają pochodne antracenu, które, dzięki swoim właściwościom, mogą być wykorzystywane do budowy warstw aktywnych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLEDs).

Sposób otrzymywania takich pochodnych w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów opracowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom będzie można łatwiej wprowadzić odpowiedni, bogaty w elektrony, element antracenowy do struktur o większej złożoności. Docelowo uzyskana zostanie również odpowiednia rozpuszczalność tak otrzymanych układów w cieczach organicznych, co ma kluczowe znaczenie w syntezie materiałów stosowanych w elektronice organicznej, w tym materiałów luminescencyjnych. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Pochodne antracenu w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów oraz sposób ich otrzymywania opracowali: dr inż. Dawid Zych, dr Marek Matussek, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr inż. Krystian Pożoga oraz mgr Aneta Kurpanik.

Źródło: https://us.edu.pl/warstwy-aktywne-w-organicznych-diodach-elektroluminescencyjnych-oleds-patent-dla-us/

telefon trzymany w dłoni