Jesteś tutaj

Źródło: Josh Roberie | Unsplash
11.09.2020

Czujnik ciśnienia do kontroli parametrów spalania w silnikach samochodowych

Postęp technologiczny w dziedzinie konstrukcji silników prowadzi między innymi do coraz większej kompresji gazów w komorze spalania, dlatego jednym z najważniejszych wskaźników służących diagnostyce silnika jest pomiar ciśnienia sprężania. Pozwala bowiem ocenić stopień zużycia tłoków, pierścieni tłokowych czy gładzi cylindra.

Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinny być większe niż 10%. Jeśli parametr przekracza dopuszczalną wartość, świadczy to o...

Betulina, naturalny związek występujący w białej części kory brzozy, ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Źródło: Martin Sepion | Unsplash
07.09.2020

Polimery z betuliną, czyli nowe materiały o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych

Nie bez znaczenia są również badania oddziaływania jonów srebra na organizmy. Okazuje się, że wykazują one wiele cech cytotoksycznych m.in. w odniesieniu do ludzkich komórek. W związku z tym naukowcy poszukują nowych rozwiązań pozwalających otrzymywać materiały o przeciwdrobnoustrojowych właściwościach, o szerokim zastosowaniu w różnych branżach, w tym w medycynie, które będą jednak bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i organizmów oraz tańsze w produkcji.

Jedną z alternatyw...

Źródło: National Cancer Institute | Unsplash
07.09.2020

Nowe sposoby walki z nowotworami

Głównym nurtem badań z dziedziny farmakologii i chemii leków jest dziś projektowanie nowych związków o większej selektywności, które będą w stanie rozpoznawać i unicestwiać komórki nowotworowe, nie szkodząc jednocześnie zdrowym. Dzięki temu nowe leki mają być mniej toksyczne dla organizmu pacjenta. Z tej perspektywy interesujące mogą się okazać związki organiczne mające zdolność chelatowania, a więc wychwytywania określonych jonów metali. W chelatorach, bo o nich mowa, można wyróżnić pewne...

Strony