Humanistyka -

jako sztuka znajdowania radości w teraźniejszości.

Filologos

Dziś: Światowy Dzień Poezji

Dzisiaj - oprócz pierwszego dnia wiosny i Dnia Wagarowicza - obchodzimy także Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Celem jest promocja poezji - jej czytania, pisania i nauczania bez podziału na granice kulturowe, państwowe, wiekowe i inne. Poniżej wiesz wybitnej polskiej poetki, Ewy Lipskiej, który - tak jak rebus - jest dla czytelnika zadaniem... Ale czy w oóle istnieje jego rozwiązanie?

 

Rebus

Może to był sen.
Silnik cierpienia wył
zawsze o tej samej porze.
Między naszą miłością.

Ktoś wychodził.
Ktoś wchodził.
Zaszyfrowane kolacje.
Sekrety pod stołem.

Zagadka
nie kończyła się
na pełni Księżyca.

Zaskakiwały nas
łamigłówki miast
i enigma morza
wypluwająca butelkę
z wołaniem o pomoc.

Zawsze o tej samej porze
wracała szarada.
Z rozgadaną kombinacją liter.

Wpadaliśmy sobie
w zdania
na te same tematy.

Świat
w którym żyliśmy
nazywał się Rebus
i gwizdał na nasze pytania.

 

Bibliografia:

1. Lipska E.: "Czytnik linii papilarnych". Kraków 2015, s. 5-6.

Z tekstem romans...

Koncepcja Błońskiego wyrażona w "Romasie z tekstem" nie jest dla polonistów czymś zaskakującym ani nowym - powstała przecież w latach 70. XX wieku. Niemniej, praca tego krakowskiego badacza, krytyka i eseisty, zawiera bardzo ważne uwagi, o których dzisiaj zdarza się teoretykom literatury zapominać. Dlatego nie mogę się oprzeć, by nie przytoczyć fragmentów, które (według mnie) są niezwykle trafne i mimo upływu czasu zachowują aktualność.

"Czy literaturoznawca (...) nie powinien poddać się, choćby bez świadków, gruntownemu przebadaniu? Czy nie powinien wyzbyć się namiętności, w wewnętrznej dyskusji kształtując w sobie zdolność wyniosłej bezstronności?"

"Oczywście, humanista może pracować tylko częścią swej osobowości. Wynajmuje swej dyscyplinie - reprezentowanej przez uczelnię, instytut, czy redakcję - kilka godzin czasu i nie nadmierną partię neuronów. Jak dość powszechnie wiadomo, żywsze uczucia intelektualne nie są koniecznie potrzebne do odgrywania społecznej roli naukowca"

Kanon(y)

Pojęcie kanon lektur, choć nie zawsze uświadomione, towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna i jest - w sposób oczywisty - związane z rozwojem pisma, a więc jednego z największych intelektualnych wynalazków ludzkości.
Pierwsze odmiany pisma (por.: p. piktograficzne lub p. ideograficzne) przekazywały albo proste treści „z pogranicza religii, magii i sztuki” , albo – służyły celom ściśle użytkowym: za ich pomocą prowadzono m.in. państwowe rachunki, dokonywano spisów ludności, spisywano kroniki. Dlatego za moment przełomowy dla cywilizacji oraz, co ważne – literatury, rozumianej za Stefanią Skwarczyńską jako "zbiór wszystkich sensownych tworów słownych" – należy uznać XI w. p.n.e., kiedy wynaleziono zapis alfabetyczny (z którego, poza pewnymi zmianami, korzystamy do dziś), umożliwiający przekazywanie bardziej zróżnicowanych treści.

Człowiek - czytnik?

Współczesny świat, pomimo że zdominowany przez nowoczesną technikę, tak naprawdę składa się z liter. To one, tworząc słowa - nabierają nowych znaczeń, w zdaniach - zyskują moc oddziaływania na odbiorców, a równocześnie pozostają... prawie niezauważane. A przecież – chcąc nie chcąc – czytamy! Nawet jeżeli są to hasła reklamowe na bilbordach, znaki informacyjne czy nagłówki w gazetach. Oczywiście – dla tych, którzy są bardziej wytrwali (żeby nie powiedzieć: bardziej ambitni) i docierają do większych skupisk słów – to jest książek, otwierają się tysiące możliwości odczytu zawartych w nich liter. Ale wtedy pojawia się zagadnienie niemal egzystencjalne. Hamlet, na przełomie XVI i XVII wieku wygłosił znamienną kwestię: być albo nie być? My natomiast, możemy dziś zapytać inaczej: czy powinniśmy czytać czy nie czytać? A jeżeli jednak czytać, to jak?

Strony

O autorze

Obrazek użytkownika josapa_721

Joanna Sapa

Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach studiów realizuję dwie specjalności: nauczycielską oraz specjalność literaturoznawczą. Brałam czynny udział w kilku konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; kilka moich artykułów naukowych oraz popularnonaukowych ukazało się drukiem. Zainteresowania naukowe rozwijam na spotkaniach Koła Teorii Literatury UŚ. Jak każdy rasowy Filolog, bibliotekę traktuję niemal jak dom, choć z moim zamiłowaniem do czytania, konkuruje – równie silna – chęć tworzenia własnych tekstów. Dlatego stworzyłam blog "Filologos", na którym będę prezentować tekstowe efekty moich literackich fascynacji.

Wpisy: 10

Najpopularniejsze wpisy autora

05.04.2016

Ty jesteś jak zdrowie...

Joanna Sapa w blogu: Filologos
16.02.2016

Kanon(y)

Joanna Sapa w blogu: Filologos
17.10.2016

Krzątactwo codzienności

Joanna Sapa w blogu: Filologos
21.03.2016

Dziś: Światowy Dzień Poezji

Joanna Sapa w blogu: Filologos
15.02.2016

Człowiek - czytnik?

Joanna Sapa w blogu: Filologos
03.10.2016

Niektórzy lubią poezję

Joanna Sapa w blogu: Filologos