Jesteś tutaj

Według naukowców z Queen Mary University of London (QMUL) oraz Uniwersytetu w Liverpoolu wielkość stawonogów przebywających na wolności znacznie różni się wielkością od stawonogów przebywających w warunkach laboratoryjnych. Sądzą oni, że odpowiada za to ocieplenie klimatu.

Temperatura ciała gatunków zmiennocieplnych (większości bezkręgowców oraz płazów, gadów i ryb) jest zmienna i zależy od temperatury ich otoczenia. Gatunki hodowane w cieplejszych warunkach laboratoryjnych dojrzewają szybciej, ale osobniki dorosłe osiągają mniejsze rozmiary niż okazy żyjące na wolności – to zjawisko obserwowane u ponad 83 proc. gatunków zmiennocieplnych.

Pomimo ogromnej ilości czynników środowiskowych (zmieniających się w zależności od pory roku) oraz potencjalnych ograniczeń przywoływanego studium, naukowcy znaleźli statystycznie istotny związek pomiędzy rozmiarami ciała a temperaturą otoczenia laboratoryjnego i temperaturą otoczenia naturalnego.

Wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie „Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences” to efekt najobszerniejszej jak dotychczas analizy, w której wykorzystano pochodzące z różnych studiów dane na temat sezonowych zmian rozmiarów ciała stawonogów na całym świecie.

– Zrozumienie, jak rozmiar ciała zmienia się w zależności od temperatury będzie kluczowe dla zrozumienia i próby przewidzenia, jak dane gatunki poradzą sobie w świecie postępującego globalnego ocieplenia. Zmiany rozmiarów mogą wpłynąć na cały ekosystem, od którego w dużym stopniu zależymy – uważa Curtis Horne, doktorant w QMUL's School of Biological and Chemical Sciences.

Według badacza stawonogi posiadają dla człowieka ogromną wartość ekonomiczna i ekologiczną. Jako przykład podaje gatunki zapylające rośliny czy też znajdujący się u początku morskiego łańcucha pokarmowego zooplankton.

W naszym interesie jest zrozumienie środowiskowej odpowiedzi tych gatunków na problem globalnego ocieplenia. Na podstawie przywoływanych badań już teraz możemy przypuszczać, że pewne gatunki będą musiały stawić czoła wpływowi ocieplającego się klimatu i przesuwanie się pór roku. Do tego grona należą wspomniane gatunki zooplanktonu, którego rozmiary zmniejszą się znacznie bardziej niż stawonogów żyjących na lądzie, takich jak mszyce czy motyle. Wygląda więc na to, że w środowisku mórz i oceanów istnieje także korelacja pomiędzy rozmiarami ciała a spadkiem dostępności tlenu i spadkiem temperatury.

 

Opracowano na podstawie artykułu „Seasonal warming leads to smaller animal body sizes” opublikowanego na Phys.org

 

Fot. pixabay.com