Jesteś tutaj

Aż co trzeci przypadek depresji jest odporny na standardowe leczenie. Czy gaz rozweselający może być alternatywą?

Gaz rozweselający nie tylko wywołuje u ludzi chichot, ale może również wywoływać uczucie euforii. Nowe badanie sugeruje, że gaz rozweselający lub podtlenek azotu może łagodzić depresję u pacjentów, którzy są oporni na inne terapie.

Według badań opublikowanych 9 czerwca w czasopiśmie Science Translational Medicine, dwa tygodnie po godzinnej inhalacji mieszaniny gazu rozweselającego i tlenu, uczestnicy we wczesnej fazie badania klinicznego mieli mniej nasilone objawy depresji niż dwa tygodnie po leczeniu placebo.

„Duży odsetek pacjentów nie reaguje na standardowe terapie antydepresyjne” – powiedział w oświadczeniu dr Charles R. Conway, profesor psychiatrii na Washington University w St. Louis. „To, że w badaniu zaobserwowaliśmy szybką poprawę u wielu takich pacjentów, sugeruje, że podtlenek azotu może pomóc osobom z naprawdę ciężką, oporną depresją”.

Aż jedna trzecia pacjentów z depresją, czyli ok. 17 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych, nie reaguje na standardowe terapie, z których większość pobudza receptory serotoniny i norepinefryny w mózgu.

Według danych pacjenci w tym badaniu próbowali średnio 4,5 różnych leków przeciwdepresyjnych i mieli depresję średnio od 17,5 roku.

„Nawet z najlepszymi metodami leczenia, jakie znamy, mamy wiele osób, które wciąż mają znaczące objawy, które wpływają na jakość ich życia, czasami bardzo poważnie. Tak więc istnieje szereg dostępnych metod leczenia [dla ciężkiej depresji opornej na leczenie], ale żaden z nich nie jest łatwy” – powiedział dr Timothy Sullivan, kierownik katedry psychiatrii i nauk behawioralnych w Staten Island University Hospital w Nowym Jorku, który nie był zaangażowany w nowe badanie. Te alternatywy obejmują głęboką stymulację mózgu, która polega na wszczepieniu elektrody (przypominającej rozrusznik) do mózgu i stymulację nerwu błędnego, twierdzi Sullivan. „Z pewnością potrzebujemy więcej metod leczenia depresji. Każde leczenie, które obiecuje rozwiązać ten problem, jest z pewnością warte uwagi” – dodaje.

Podobnie jak ketamina i esketamina (które są stosowane jako alternatywne lekarstwa na depresję), podtlenek azotu wiąże się z receptorami glutaminianu NMDA. To podobieństwo skłoniło Conwaya i dr Petera Nagele, profesora i przewodniczącego Wydziału Anestezji i Opieki Krytycznej na Uniwersytecie w Chicago, do postawienia hipotezy, że gaz rozweselający może pomóc pacjentom z oporną na leczenie depresją, co opisali w badaniu opublikowanym w 2015 r. w czasopiśmie Biological Psychiatry .

W badaniu tym Conway, Nagele i współpracownicy stwierdzili, że jednogodzinne podawanie podtlenku azotu miało „szybkie i wyraźne działanie przeciwdepresyjne” u pacjentów z oporną na leczenie depresją. Działanie przeciwdepresyjne wdychania podtlenku azotu w stężeniu 50% było (statystycznie) znaczące po dwóch godzinach od podania i utrzymywało się do 24 godzin, twierdzą autorzy. Naukowcy byli ciekawi, czy mniejsza dawka gazu rozweselającego, która może wiązać się z mniejszym ryzykiem nudności i innych skutków ubocznych, byłaby równie skuteczna. Chcieli również sprawdzić, czy efekty będą trwać dłużej niż 24 godziny, w których obserwowali pacjentów w poprzednim badaniu.

W tym celu, podczas trzech sesji w odstępie około miesiąca, 24 uczestników badania z lekooporną depresją wdychało przez godzinę 25% podtlenek azotu, 50% podtlenek azotu lub placebo zawierające tylko tlen. Następnie zespół dokonywał okresowych pomiarów objawów depresyjnych pacjentów za pomocą 21-punktowej skali oceny depresji Hamiltona, przeprowadzanej przez pracownika służby zdrowia przez dwa tygodnie po leczeniu.

Dwa tygodnie po leczeniu gazem rozweselającym pacjenci mieli mniej objawów depresyjnych według skali ocen. Tak było w przypadku obu stężeń gazu rozweselającego, napisali autorzy w swoim artykule. Jednak przy stężeniu 50% niektórzy pacjenci odczuwali nudności jako efekt uboczny leczenia.

„Kiedy otrzymali 25% podtlenku azotu, nikt nie miał nudności” – powiedział Conway w oświadczeniu. „A ta niższa dawka była prawie tak samo skuteczna, jak wyższa dawka w łagodzeniu depresji”.

Po wszystkich trzech terapiach 55% (11 z 20) uczestników, którzy ukończyli badanie, odnotowało statystycznie znaczącą poprawę w zakresie co najmniej połowy objawów depresji, a 40% (osiem z 20) doświadczyło krótkotrwałej remisji.

Spośród pacjentów, którzy ukończyli badanie, 85% (17 z 20) poprawiło się tak bardzo, że ich depresja przeniosła się z jednej kategorii do drugiej, na przykład z ciężkiej do umiarkowanej, jak wynika z komunikatu prasowego.

Zgodnie z oświadczeniem, jako następny krok naukowcy chcieliby zbadać podtlenek azotu, esketaminę i placebo w większej, wieloośrodkowej próbie.

Sullivan chciałby, aby badanie zostało powtórzone przez innych badaczy z większą liczbą pacjentów. „Jeśli te wstępne wyniki zostaną potwierdzone, można je zaoferować jako leczenie” – powiedział.

Opracowano na podstawie: https://www.livescience.com/laughing-gas-treats-depression.html

Smutny mężczyzna
Słowa kluczowe (tagi):