26 października 2016 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbędzie się drugi wykład w ramach XVI edycji seminarium interdyscyplinarnego "Problem granic w filozofii i nauce"

Wykład pt. "Czy fizyka bez stałych fizycznych może rozszerzyć granice naszego poznania?" wygłosi prof. dr hab. Edward Kapuścik z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Podczas wykładu naukowiec pokaże, że istnieje taka postać wszystkich znanych fundamentalnych praw fizyki, która nie zawiera żadnych stałych fizycznych. Fakt ten pozwala rozpatrywać nowe relacje konstytucyjne, które mogą opisać nieznane dotąd układy kwantowe i nowe, różne od naszej galaktyki, ośrodki grawitacyjne.

Czy fizyka bez stałych fizycznych może rozszerzyć granice naszego poznania?, plakat
Słowa kluczowe (tagi):