W piątek 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się wykład prof. Zygmunta Derewendy pt. „W poszukiwaniu nowych leków przeciwrakowych: jak krystalografia może pomóc, gdy inne dziedziny zawiodą?”. 

Prelekcja dotyczyć będzie prezentacji nowych, niekonwencjonalnych metod walki z rakiem.

Prof. Zygmunt Derewenda jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1976 r.). Doktoryzował się w zakresie chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ. Był pracownikiem naukowo-badawczym w brytyjskim University of York, profesorem biochemii na University of Alberta (Kanada). Od 1996 r. jest profesorem fizjologii molekularnej i biofizyki w University of Virginia w USA. Wykładał m.in. w Korei Południowej, Australii i na wielu uczelniach w Europie i USA. Jest specjalistą w zakresie biologii molekularnej i krystalografii białek, zajmuje się m.in. problematyką kurczliwości mięśni gładkich i etiologii nadciśnienia oraz badaniami nad nowymi lekami przeciwko wirusowi Ebola.

Po wykładzie odbędzie się spoktanie adresowane do studentów nauk biologicznych, którzy są zainteresowani uczestnictwem w rocznym, płatnym stażu naukowym w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2018/2019. Staż organizowany jest w ramach programu „bioLAB – Visiting Research Graduate Traineeship Program”. Projekt powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy, który w 2001 roku po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów z Uniwersytetu Łódzkiego. W następnych latach do programu dołączyły kolejne instytucje: University of Chicago (2006), Oklahoma Medical Research Foundation (2013) oraz University of Texas, Southwestern Medical Center (2014). Od 2016 roku instytucją koordynującą program po stronie amerykańskiej jest Oklahoma Medical Research Foundation.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.fulbright.edu.pl.

Zaproszenie na wykład oraz spotkanie (plik pdf)

bioLAB – Visiting Research Graduate Traineeship Program
Słowa kluczowe (tagi):