Jesteś tutaj

lekarz
25.02.2022

Nowy patent służący do walki z nowotworami trzustki

Dzięki intensywnemu rozwojowi nanomedycyny otrzymujemy coraz lepsze substancje lecznicze wykorzystywane w terapiach przeciwnowotworowych. Szczególnie interesujące są również nowe sposoby dostarczania leków, wykorzystujące różne nośniki dla farmaceutyków. Ciekawym przykładem takiego nośnika może być pochodna [60]fullerenu, zawierająca w swojej strukturze jednocześnie grupę karboksylową oraz grupę hydroksylową. Dzięki takim właściwościom, jak rozpuszczalność w wodzie czy możliwość...

damskie ręce podtrzymujące różową wstążkę
04.02.2022

Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi

Metody diagnozowania nowotworów piersi omawia dr n. fiz. hab. n. med Armand Cholewka, prof. UŚ, z Instytutu Inżynierii Biomedycznej.

Jedną z najczęstszych przyczyn śmierci kobiet na choroby nowotworowe jest nowotwór piersi. Powodem takiej sytuacji jest zbyt późne wykrywanie istniejących zmian chorobowych. Dlatego też zachorowalność, jak i proporcjonalna do niej umieralność na nowotwory złośliwe piersi, od wielu lat wykazuje bardzo wysokie tempo wzrostu. Ponadto, standardowo w...

różowa wstążeczka | fot. pixabay
15.10.2021

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Metody diagnozowania nowotworów piersi omawia dr n. fiz. hab. n. med Armand Cholewka, prof. UŚ, z Instytutu Inżynierii Biomedycznej.

Jedną z najczęstszych przyczyn śmierci kobiet na choroby nowotworowe jest nowotwór piersi. Powodem takiej sytuacji jest zbyt późne wykrywanie istniejących zmian chorobowych. Dlatego też zachorowalność, jak i proporcjonalna do niej umieralność na nowotwory złośliwe piersi, od wielu lat wykazuje bardzo wysokie tempo wzrostu. Ponadto, standardowo w...

Strony