26 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się wykład w ramach XVII edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Cykł wykładów w ramach seminarium „Problem granic w filozofii i nauce” to wspólne przedsięwzięcia Instytutu Filozofii UŚ i Instytutu Fizyki UŚ.

Wykład pt. „Fizycy w badaniach nowotworów” wygłosi prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Niezadawalający postęp w leczeniu nowotworów spowodował, że w wielu krajach powołano fizyko-onkologiczne ośrodki badawcze, by wykreować radykalnie nowe podejście do nowotworów. Wkład fizyków w te badania polega na: zbadaniu jakie parametry fizyczne kontrolują wzrost, ewolucję i rozprzestrzenianie siękomórek nowotworowych, zastosowaniu nowych, niezwykle precyzyjnych, urządzeń pomiarowych do badaniaspecyficznych właściwości komórek raka i porównaniu ich z komórkami zdrowymi, poszukiwaniu nowych radioizotopów do produkcji radiofarmaceutyków w medycynienuklearnej oraz wykorzystaniu nanotechnologii w diagnostyce i terapii. W wykładzie prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper przedstawi na kilku wybranych przykładach ważną rolę, jaką odgrywają fizycy w postępie medycyny.

XVII edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce” - plakat