25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień DNA

25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień DNA upamiętniający publikację w czasopiśmie "Nature" z 1953 roku, w której opisano strukturę tego związku chemicznego. DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to główny nośnik informacji genetycznej w żywych organizmach. Odkrycie jego istnienia w 1869 roku przez Fryderyka Mieschera było ważnym wydarzeniem dla biologii ewolucyjnej.

Dr Agata Daszkowska-Golec z Katedry Genetyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe (tagi):