19 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”

Konferencja będzie poświęcona rozważaniom teoretycznym nad tematami węzłowymi etnologii, antropologii kulturowej i ekologii. Wydarzenie adresowane jest nie tylko do etnologów i antropologów kultury, ale także do socjologów, kulturoznawców, filozofów, ekologów, geografów, botaników, działaczy miejskich, wiejskich i każdego, kto w jakimś zakresie odnosi się w swojej pracy zawodowej lub aktywności społecznej i kulturalnej do szeroko rozumianej ekologii kulturowej.

Konferencji będzie towarzyszyć podsumowanie projektu „Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia”. Zespół projektowy przedstawi rezultaty przeprowadzonych działań projektowych, w tym monografię naukową poświęconą problematyce ekologii kulturowej.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: www.ecoetno.us.edu.pl.

Międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”
Słowa kluczowe (tagi):