Jesteś tutaj

Kampanie promocyjne seriali wzbudzają zainteresowanie swoim rozmachem, kreatywnością i oryginalnością. Jednak bardzo mało wiemy o ludziach, którzy te działania promocyjne planują i o instytucjonalnym kontekście ich pracy.

Dr Sylwia Szostak z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest autorką artykułu pt. „Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji”, poświęconego społeczno-kulturowemu wymiarowi procesu tworzenia materiałów promocyjnych oraz kulturze pracy w dziale marketingu stacji telewizyjnych.

Artykuł rozwija wiedzę na temat promocji telewizyjnej jako dyscypliny zawodowej i praktyki kulturowej w obszarze produkcji mediów. Aby zbadać obszar dotychczas pomijany w rodzimych studiach medioznawczych, autorka artykułu opiera się na wywiadach pogłębionych z pracownikami marketingu w stacjach telewizyjnych, a dokładniej specjalistami ds. public relations. Refleksje praktyków PR w telewizji na temat ich własnej pracy i kontekstu, w jakim się znajdują, dostarczają empirycznych materiałów umożliwiających wyjście poza klasyczne postrzeganie działań promocyjnych, czyli ich analizę jedynie przez pryzmat efektów i skuteczności. Badania etnograficzne sektora produkcji materiałów promocyjnych oferują pełniejszy opis i zrozumienie działań sektora kreatywnego branży telewizyjnej.

Wypowiedzi pracowników PR-u telewizyjnego, zawarte w artykule, dostarczają badaczom studiów medioznawczych interesujących i unikatowych informacji dotyczących branży telewizyjnej, dzięki którym można zrozumieć m.in. zależności panujące w tej branży.

Z przeprowadzonej przez badaczkę analizy tych wypowiedzi wynika, że „PR-owcy w telewizji mają złe samopoczucie z powodu niezrozumienia ich roli przez inne zawody w środowisku medialnym. Wbrew logice, środowisko branżowe często postrzega PR jako podrzędną funkcję marketingu”. Nadal istnieją stereotypy związane z zawodem PR-owca, takie jak chociażby wykorzystywanie wiedzy i narzędzi PR na niekorzyść osób zainteresowanych.

Dr Sylwia Szostak postuluje w artykule „potrzebę edukowania otoczenia, w tym przypadku branży telewizyjnej i związanych z nią zawodów, czym jest PR”. Dzięki temu możliwa będzie lepsza komunikacja pomiędzy specjalistami z zakresu PR a przedstawicielami innych zawodów.

Źródło:
https://us.edu.pl/wydzial/wns/2022/01/10/kultura-pracy-w-zawodzie-specjalisty-pr-w-telewizji-dr-sylwia-szostak

S. Szostak: „Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji”. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2021, t. 33. Z artykułem można zapoznać się na stronie: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/12466.

mężczyzna w garniturze
Słowa kluczowe (tagi):