Jesteś tutaj

Od 27 do 29 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać się będzie XX międzynarodowa konferencja naukowa „Rusycystyka i współczesność” („Rusistika i sovremennost”). Wydarzenie organizowane jest pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (МАПРЯЛ) przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.

Planowana konferencja będzie poświęcona współczesnym rusycystycznym badaniom językoznawczym, literaturoznawczym oraz przekładoznawczym. Uczestnicy podejmą dyskusję m.in. nad związkami kultury rosyjskiej z kontekstem społeczno-politycznym współczesności, nad pojęciem tożsamości i mentalności rosyjskiej czy procesem komunikacji międzykulturowej. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się także te dotyczące nauczania języka specjalistycznego czy miejsca nowych technologii w procesie nauczania języka rosyjskiego. Spotkanie międzynarodowego grona rusycystów będzie ponadto okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego.

XX jubileuszowe spotkanie rusycystów z Europy i Azji po raz pierwszy odbędzie się w murach Uniwersytetu Śląskiego. Językiem roboczym konferencji będzie język rosyjski. Współorganizatorami wydarzenia są: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu, Odeski Uniwersytet Narodowy, Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze, Euroazjatycki Uniwersytet Państwowy w Astanie oraz Uniwersytet Rzeszowski. Patronat nad tegoroczną edycją wydarzenia objęli Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne oraz Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej.