Jesteś tutaj

Submitted by Olimpia Orządała on czw., 07/22/2021 - 11:39, last updated on czw., 07/22/2021 - 11:39
mężczyzna w garniturze
12.01.2022

Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji

Dr Sylwia Szostak z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest autorką artykułu pt. „Kultura pracy w zawodzie specjalisty PR w telewizji”, poświęconego społeczno-kulturowemu wymiarowi procesu tworzenia materiałów promocyjnych oraz kulturze pracy w dziale marketingu stacji telewizyjnych.

Artykuł rozwija wiedzę na temat promocji telewizyjnej jako dyscypliny zawodowej i praktyki kulturowej w obszarze produkcji mediów. Aby zbadać obszar dotychczas pomijany w...

laptop leżący na biurku
22.07.2021

Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii

Dr Agnieszka Grzesiok-Horosz w działalności naukowej obecnie zajmuje się badaniem wpływu postępu technologicznego na prawo mediów oraz prawo autorskie. Jest pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członkiem zespołu badań nad kartografią nowych mediów i przestrzeni cyfrowej.

We współautorskim tekście pt. „Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii” poruszyła z dr. hab. Piotrem Horoszem, prof. UEK problematykę adekwatności regulacji zawartych w...