Zakład Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. „Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies”, której tematem przewodnim jest interdyscyplinarny charakter przekładu ustnego

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów dla teoretyków, badaczy i dydaktyków przekładu ustnego, tłumaczy oraz doktorantów, którzy wykazują interdyscyplinarne podejście do poruszanych przez siebie problemów badawczych, a także prezentacja wyników prowadzonych badań.

Konferencja odbędzie się 15 i 16 października 2015 roku w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5). Lista proponowanych tematów prezentacji obejmuje następujące zagadnienia:

 • przekład konferencyjny,
 • przekład ustny środowiskowy/przekład ustny dla instytucji publicznych,
 • przekład języka migowego,
 • przekład ustny a językoznawstwo,
 • przekład ustny a socjologia,
 • przekład ustny a psychologia,
 • przekład ustny a antropologia,
 • przekład ustny a prawo,
 • przekład ustny a językoznawstwo kryminalistyczne,
 • przekład ustny a neurolingwistyka,
 • przekład ustny a kulturoznawstwo,
 • przekład ustny a studia nad komunikacją,
 • szkolenie tłumaczy ustnych.
   


W konferencji udział wezmą: prof. Carmen Valero Garcés (Universidad de Alcalá), prof. Ingrid Kurz (Universität Wien), prof. Robert G. Lee (University of Central Lancashire), prof. dr hab. Łukasz Bogucki (Uniwersytet Łódzki).

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji składającej się z wybranych artykułów. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://ija.us.edu.pl/sub/iedis

Obraz
Konferencja pt. „Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies”
Słowa kluczowe (tagi):