NASA przygotowuje się do długo trwających misji na Księżyc i Marsa, a tymczasem pojawiła się nowa koncepcja… uprawy habitatów. Ma polegać na „hodowli” domów dla przyszłych odkrywców przy użyciu grzybów.

NASA przygotowuje się do długo trwających misji kosmicznych na Księżycu i Marsie – to będzie wymagało nowej nauki i zastosowania technologii, które jeszcze nie istnieją. Z tego powodu agencja szuka interesujących rozwiązań technologicznych i wspiera ciekawe, a nawet śmiałe pomysły. Służyć ma temu specjalny program NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). W ramach programu NIAC fundusze otrzyma m.in. zespół naukowców z projektu Mycotecture Off Planet. Dofinansowanie ma być przeznaczone na rozwój badań nad budową habitatów. 

Już teraz zespół opracowuje technologie, dzięki którym można „wyhodować” habitaty na Księżycu czy Marsie przy użyciu grzybów i podziemnych grzybni. Dzięki takiemu rozwiązaniu astronauci mogliby podróżować z kompaktowym habitatem zbudowanym z lekkiego materiału zawierającego uśpione grzyby. Po dodaniu wody grzyby mogłyby rosnąć wokół szkieletu, tworząc w pełni funkcjonalny habitat dla ludzi, będący jednocześnie bezpiecznie zamkniętym, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Takie rozwiązanie umożliwiłoby budowę habitatu z wielofunkcyjnego materiału, przy jednoczesnym oszczędzaniu masy (w statku kosmicznym) i zasobów. Naukowcy na potwierdzenie koncepcji tej technologii zademonstrowali jej możliwości w ramach NIAC. Zespół stworzył wiele kombinacji biokompozytów na bazie grzybów, wyprodukował prototypy, przetestował materiały w symulatorze planetarnym, ocenił ulepszenia, w tym ochronę przed promieniowaniem, i opracował szczegółowe projekty habitatów na bazie grzybni. Oprócz zastosowań na innych planetach, projekt ten ma również zastosowania na Ziemi. Grzybnia może być wykorzystywana do filtracji wody i systemów wydobywających minerały ze ścieków.

Dalsze prace nad nową technologią (w ramach tzw. Fazy III) pozwolą zespołowi badawczemu zoptymalizować właściwości materiału. Umożliwi to również przejście do testów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Przyszłe zastosowania tego projektu mogą obejmować integrację z komercyjnymi stacjami kosmicznymi lub infuzję do misji na Księżyc z ostatecznym celem wykorzystania na Marsie.

NASA Innovative Advanced Concepts wspiera wizjonerskie pomysły badawcze na wczesnym etapie poprzez wiele progresywnych faz badań. W styczniu 2024 roku NASA ogłosiła wybór 19 propozycji w ramach Fazy I i Fazy II. Działania NIAC finansuje Space Technology Mission Directorate, jednostka działająca w ramach NASA, która jest odpowiedzialna za opracowywanie nowych przekrojowych technologii i możliwości potrzebnych agencji do realizacji jej obecnych i przyszłych misji.

Opracowano na podstawie:
NASA Advances Research to Grow Habitats in Space from Fungi

Cegły wyprodukowane przy użyciu grzybni, odpadów ogrodowych i wiórów drzewnych w ramach projektu Mycotecture Off Planet. Podobne materiały mogłyby zostać wykorzystane do budowy habitatów na Księżycu lub Marsie | fot. NASA