Jesteś tutaj

28 i 29 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa „Miasto pod napięciem” organizowana przez Instytut Socjologii UŚ pod patronatem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcji Socjologii Miasta PTS.

Wydarzenie kierowane jest do badaczy miasta: socjologów, geografów społecznych, architektów i urbanistów, kulturoznawców, ekonomistów, polityków społecznych, politologów i specjalistów od marketingu. Celem konferencji jest podjęcie próby identyfikacji i opisu społecznych napięć generowanych we współczesnych miastach.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • miejskość w dobie społeczeństwa ponowoczesnego,
 • postpolis czy region metropolitalny,
 • miasto jako wspólnota polityczna,
 • uspołecznienie miasta,
 • partycypacja w przestrzeni miasta,
 • konflikty społeczne i miejskie nierówności,
 • ruchy miejskie i miejski protest,
 • odnowa miasta,
 • tożsamość miasta i jego mieszkańców,
 • przestrzenie miejskiej tożsamości,
 • kultura w „mieście pod napięciem”,
 • napięcia w przestrzeni publicznej miasta.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na profilu FB wydarzenia.

Konferencja „Miasto pod napięciem”