Jesteś tutaj

Prof. dr hab. Wojciech Pisarski oraz prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych są współautorami trzech opatentowanych rozwiązań. Dwa z nich znajdą zastosowanie w technologii laserowej, trzeci – będzie mógł być wykorzystany głównie do produkcji włókien światłowodowych.

Wieloskładnikowe szkła tytanowo-germanianowe

Naukowcy związani z Wydziałem Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ zaprojektowali nowe wieloskładnikowe szkła tytanowo-germanianowe, które mogą być wykorzystywane w technologii laserowej. Są to materiały szkliste do zastosowań laserowych w zakresie bliskiej podczerwieni. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Autorzy wynalazku: prof. dr hab. Wojciech Pisarski, prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska, dr Marta Kuwik oraz mgr inż. Agata Górny.

Szkła do produkcji włókien światłowodowych

Nowe tlenkowo fluorkowe szkła tytanowo-germanianowe zaprojektowali naukowcy związani z trzema uczelniami: Uniwersytetem Śląskim, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Białostocką. Te transparentne materiały o różowym zabarwieniu emitują intensywne promieniowanie w zakresie średniej podczerwieni. Dzięki temu mogą znaleźć zastosowanie jako budulec szerokopasmowych wzmacniaczy optycznych będących ważnym elementem nowoczesnych sieci światłowodowych.

Autorzy wynalazku: prof. dr hab. Wojciech Pisarski, prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska, dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB, prof. dr hab. Dominik Dorosz.

Materiały ceramiczne do zastosowań laserowych

Germanianowe luminofory ceramiczne – to nazwa materiałów, zaprojektowanych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Materiały te wykazują bardzo dobre właściwości optyczne, dzięki czemu brane są pod uwagę jako rozwiązania stosowane w technice laserowej. Ich zaletą jest dosyć łatwy sposób wytwarzania, dzięki któremu można uzyskać materiały o większym stężeniu związków optycznie aktywnych. Co więcej, otrzymuje się je w dużo krótszym czasie niż w przypadku chociażby stosowanych obecnie monokryształów laserowych. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Autorzy wynalazku: prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska, dr inż. Ewa Pietrasik, dr Marta Kuwik oraz prof. dr hab. Wojciech Pisarski.

Źródło: https://us.edu.pl/patent-nowe-materialy-dla-technologii-laserowej-i-do-produkcji-wlokien-swiatlowodowych/

światła laserów