Jesteś tutaj

Naukowcy opatentowali pochodne perylenu, które mogą mieć zastosowanie między innymi w przemyśle optoelektronicznym. Pochodne charakteryzują się niezwykłą termiczną i fotochemiczną stabilnością.

Do związków chemicznych przyciągających coraz większą uwagę naukowców na całym świecie należą perylen oraz jego pochodne. Ich interesujące właściwości pozwalają bowiem szukać nowych zastosowań w obszarach chemii, nauki o materiałach czy w nowoczesnych technologiach, takich jak optoelektronika oraz ogniwa słoneczne. Co więcej, pochodne perylenu mogą być też składnikami hybrydowych materiałów, niezwykle atrakcyjnych dla organicznej elektroniki. Takie modyfikowane chemicznie związki należące do układów poliaromatycznych opracowane zostały przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Proces ich produkcji nie jest kosztochłonny ze względu na zastosowane niedrogie i łatwo dostępne surowce. Otrzymane pochodne perylenu charakteryzuje niezwykła termiczna i fotochemiczna stabilność, mają też silną tendencję do samoorganizacji, co czyni je jeszcze bardziej interesującymi dla zastosowań w przemyśle optoelektronicznym oraz w technologiach wykorzystujących nanografeny i ich prekursory.

Autorami opatentowanych pochodnych benzo[ghi]perylenu, to jest 1,2-diarylobenzo[ghi]perylenu, są: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol, dr hab. Piotr Lodowski, prof. UŚ, dr Marek Matussek, mgr Beata Marcol-Szumilas oraz mgr inż. Witold Ignasiak.

Źródło: https://us.edu.pl/rozwoj-organicznej-elektroniki-patent-dla-us/.

panele słoneczne na dachu