Jesteś tutaj

"Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś", red. Tomasz Gęsina, Wioletta Wilczek, Katowice 2018.
red. Tomasz Gęsina, red. Wioletta Wilczek

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Książka "Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś" powstała z inspiracji światem kuchni, dostarczającym nieustannych wrażeń zmysłowych. 

Aleksandra Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów, Katowice 2019.
Aleksandra Skrzypietz

Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów

Książka jest próbą wyjaśnienia nastawienia Franciszka Ludwika księcia de Conti do jego kandydatury do tronu polskiego – uważano dotąd, iż był temu zdecydowanie niechętny. 

Albert Einstein, "Jak wyobrażam sobie świat. Przemyślenia i opinie", tł. i oprac. Tomasz Lanczewski, Kraków 2018.
Albert Einstein, tł. i oprac. Tomasz Lanczewski

Jak wyobrażam sobie świat. Przemyślenia i opinie

Na książkę składają się pisma – artykuły, przemówienia, oświadczenia i listy – Alberta Einsteina powstałe lub opublikowane w latach 1919–1954.

Strony