Jesteś tutaj

Mariusz Grabiec: "Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi", Katowice 2017.
Mariusz Grabiec

Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi

Książka podejmuje problem zmian zachodzących w obszarach zlodowaconych południowego Spitsbergenu w kontekście współczesnej ewolucji środowiska przyrodniczego.

Andrzej Kiepas: Filozofia techniki w dobie nowych mediów. Katowice 2017
Andrzej Kiepas

Filozofia techniki w dobie nowych mediów

Książka poświęcona jest problemom filozofii techniki w kontekście współczesnych przemian społecznych i kulturowych związanych , między innymi, z rozwojem i upowszechnianiem nowych mediów. 

Jakub Morawiec: "Początki państw. Norwegia", Poznań 2017
Jakub Morawiec

Początki państw. Norwegia

Początki norweskiej państwowości ściśle wiążą się z epoką wikingów. Był to czas pirackich najazdów, osiedlania się w różnych rejonach europejskiego kontynentu oraz rozwijającej się wymiany handlowej o dalekosiężnym zasięgu. Na fali tych zjawisk, po...

Strony