Jesteś tutaj

Monika Wiszniowska: Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice 2017.
Monika Wiszniowska

Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium

Książka ta jest próbą zarówno skonstruowania oraz opisania modelu gatunkowego, jakim jest reportaż literacki, jak i zweryfikowania cech tego modelu na materiale, jakim są polskie reportaże o rosyjskim imperium.

Mariusz Grabiec: "Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi", Katowice 2017.
Mariusz Grabiec

Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi

Książka podejmuje problem zmian zachodzących w obszarach zlodowaconych południowego Spitsbergenu w kontekście współczesnej ewolucji środowiska przyrodniczego.

Andrzej Kiepas: Filozofia techniki w dobie nowych mediów. Katowice 2017
Andrzej Kiepas

Filozofia techniki w dobie nowych mediów

Książka poświęcona jest problemom filozofii techniki w kontekście współczesnych przemian społecznych i kulturowych związanych , między innymi, z rozwojem i upowszechnianiem nowych mediów. 

Strony