Jesteś tutaj

Monika Frania: Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego, Kraków 2017.
Monika Frania

Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego

Autorka książki próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy edukacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj redefinicji? Czy jesteśmy świadkami kolejnych etapów ewolucji, czy też można mówić o bardziej gwałtownych zmianach rewolucyjnych? Czy,...

Tadeusz Widła, Świat sygnatur, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
Tadeusz Widła

Świat sygnatur

Jest czymś naturalnym, że kryminalistycy angażowani są w śledztwa lub postępowania sądowe jako eksperci, których zadaniem jest współuczestniczyć w ustalaniu kontestowanej autentyczności obrazów, grafik i innych dzieł sztuki.

Vladimír Leško: Filozofia dziejów filozofii. Silne i słabe modele, tłum. Dariusz Bęben, tłum. Bogusław Szubert, Katowice 2017.
Vladimír Leško, tłum. Dariusz Bęben, tłum. Bogusław Szubert

Filozofia dziejów filozofii. Silne i słabe modele

Powstanie "filozofii dziejów filozofii" jako organicznej części systemowej formy filozofowania jest związane z ruchem niemieckiej myśli filozoficznej pierwszych trzydziestu lat XIX wieku. 

Strony