Jesteś tutaj

Najpopularniejszy podręcznik do biologii na świecie.

okładka podręcznika Biologia
Autor:
Jane B. Reece, Neil A. Campbell, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson
Wydawnictwo:
Dom Wydawniczy REBIS
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023

Ukazało się trzecie polskie wydanie niezwykle popularnego, bardzo dobrze przygotowanego podręcznika akademickiego do biologii. Trzecia polska edycja oparta jest na dwunastym wydaniu oryginały, poprawionym i unowocześnionym, a także poszerzonym o najnowsze odkrycia i wyniki badań w tej błyskawicznie rozwijającej się gałęzi nauki, szczególnie w takich dziedzinach jak ewolucja, ekologia czy genetyka.

Podręcznik skierowany jest do ambitnych uczniów liceów, szczególnie przygotowujących się do studiów biologicznych i medycznych, do nauczycieli, którzy chcą rozwinąć typowe lekcje biologii jak i do studentów kierunków biologicznych i medycznych. Najnowsze wydanie zostało rozwinięte nie tylko pod kątem najnowocześniejszej wiedzy, ale także dopracowane z perspektywy dydaktycznej. Każdy rozdział zaczyna się od propozycji trzech elementów i metod pracy, które pozwalają najsprawniej opanować tematykę zawartą w tym rozdziale. Bardzo obszerny zakres informacji jest więc wstępnie selekcjonowany, a odbiorca jest przygotowany na to, aby nie tylko nauczyć się, ale także zrozumieć i uporządkować wiedzę wobec tego, co kluczowe w danym obszarze.

Podręcznik składa się z ośmiu głównych części:

  1. Chemia życia
  2. Komórka
  3. Genetyka
  4. Mechanizmy ewolucji
  5. Historia ewolucyjna różnorodności biologicznej
  6. Rośliny – budowa i funkcjonowanie
  7. Zwierzęta – budowa i funkcjonowanie
  8. Ekologia

Informacja na temat autorów (ze strony wydawnictwa):

Jane Reece to przede wszystkim naukowiec i autorka podręczników. Dziełem jej życia jest Biologia wydana z Neilem Campbellem. Stopień naukowy z biologii zdobyła na Uniwersytecie Harvarda, potem stopień z mikrobiologii na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa, natomiast doktorat z bakteriologii przyznano jej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Wykładała na kilku uczelniach, m.in. Middlesex County College w New Jersey i Queensborough Community College w Nowym Jorku.

Neil A. Campbell zdobył tytuł magistra zoologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, natomiast doktorat z biologii roślin kontynuował w Riverside. Przez ponad 30 lat wykładał na Cornell University, Pomona College, San Bernardino Valley College i na Uniwersytecie Kalifornijskim. Jako badacz zajmował się przede wszystkim roślinami pustynnymi i przybrzeżnymi.

Lisa A. Urry to profesor biologii, szefowa departamentu biologii na Uniwersytecie Mills. Prowadzi zajęcia z biologii ogólnej i biologii rozwoju. Doktorat obroniła na Massachusetts Institute of Technology.

Michael L. Cain ma tytuły naukowe w zakresie biologii i matematyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim ekologii i ewolucji roślin. Przez trzynaście lat prowadził zajęcia na uniwersytecie stanowym w Nowym Meksyku. Obecnie poświęcił się pisaniu i prowadzeniu zajęć w Bowdoin College w stanie Maine.

Steven A. Wasserman otrzymał swój doktorat na prestiżowej uczelni MIT. Zdobył stypendium Lucille P. Markey w zakresie nauk biomedycznych, z kolei UCSD Academic Senat wręczył mu nagrodę za działalność dydaktyczną.

Peter V. Minorsky to biolog, badacz. Regularnie pisuje do „Plant Physiology”.

Robert B. Jackson to profesor w School of Earth Sciences. Bada wpływ ludzi na ziemię, ze szczególnym uwzględnieniem obiegu węgla i wody, zużycia energii, interakcji pomiędzy biosferą a atmosferą i zmian klimatu.