Jesteś tutaj

Najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik do psychologii. Najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych.

okładka podręcznika - niebiesko-czerwona ryba
Autor:
Saundra K. Ciccarelli, J. Noland White
Wydawnictwo:
Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.
Miejsce i rok wydania:
Poznań 2023

Ciccarelli i White, znakomici dydaktycy i profesorowie psychologii, napisali najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik wprowadzający do tej dyscypliny. To od lat najpopularniejszy podręcznik psychologii w Stanach Zjednoczonych, od roku 2015 znany i doceniany także w Polsce. Najnowsze polskie wydanie – oparte na szóstej edycji amerykańskiej – jest rozszerzone o nowe treści i omówienia aktualnych badań zarówno z obszaru psychologii, jak neuronauki.

Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, rozwój w toku życia, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, zagadnienia psychologii społecznej, teorie osobowości, zaburzenia psychiczne i terapie psychologiczne. Podręcznik uzupełniają dodatki: jeden obejmujący zastosowanie statystyki w psychologii i drugi poświęcony obszarom, w których pracują psychologowie. Materiał ułożony jest w sposób sprzyjający zapamiętywaniu i umożliwiający sprawdzanie opanowanej wiedzy przez samego studenta – służą temu podsumowania, mapy pojęć oraz testy zamieszczone w podrozdziałach i na zakończenie każdego rozdziału – uzupełniony licznymi odwołaniami do badań naukowych, diagramami, wykresami, tabelami i przykładami. Autorzy zachęcają korzystających z podręcznika do krytycznego myślenia i refleksji nad tym, w jaki sposób stykają się z koncepcjami psychologii w swoim życiu.

– W tej książce widać wyraźnie, że psychologia – choć z wielu korzeni wyrasta – ma już jasno określony i ciągle doskonalony obszar badań, pomiarów, diagnoz i zastosowań. I co więcej, ma ciągle powab nowości, oferując wiele jeszcze nieotwartych drzwi – pisze o "Psychologii" prof. dr hab. Waldemar Domachowski, autor wstępu do wydania polskiego.

 

Autorzy

Saundra K. Ciccarelli jest profesorem na Gulf Coast Community College w Panamie, na Florydzie. Doktorat na temat psychologii rozwoju uzyskała na George Peabody College przy Vanderbilt University w Nashville Tennessee. Jest członkinią drugiego wydziału Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów. Początkowo była zainteresowana psychologią rozwoju języka i inteligencji u dzieci i osób dorosłych opóźnionych w rozwoju i publikowała na ten temat artykuły w „American Journal of Mental Deficiency”, cały czas studiując na Peabody. Jednak wkrótce odkryła w sobie powołanie do nauczania i odtąd zajmuje się prowadzeniem kursów wprowadzających studentów w świat psychologii.

J. Noland White jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Psychologicznych na Georgia College and State University. Doktorat z pedagogiki obronił na The University of Tennessee, gdzie wcześniej przygotował magisterium na temat doradztwa psychologicznego ze specjalizacją neuropsychologiczną.

 

Dane bibliograficzne

PSYCHOLOGIA

Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2023, format: 22,9 x 27,6 cm, oprawa: twarda, 816 stron, ISBN: 978-83-8188-689-5

DATA PREMIERY: 26 września 2023 r.