Jesteś tutaj

Od 20 do 23 kwietnia 2017 roku na obszarze Gór Świętokrzyskich odbywać się będą Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera 2017”. To jubileuszowa X edycja przedsięwzięcia, którą współorganizują Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM Uniwersytetu Śląskiego oraz University of Warsaw Student Chapter of AAPG.

Głównym celem warsztatów „Geosfera”, organizowanych od 2008 roku przez koła naukowe z różnych polskich uczelni, jest poszerzenie wiedzy ich uczestników z zakresu geofizyki stosowanej oraz geologii. W trakcie warsztatów można zapoznać się z ofertami firm z branży, a także zaprezentować własne badania i osiągnięcia naukowe w trakcie sesji studenckich.

Tegoroczna jubileuszowa edycja „Geosfery” odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Centrum, zlokalizowane w starym kamieniołomie dewońskich dolomitów na zboczach góry Rzepka, jest nie tylko świetnym punktem wypadowym dla wycieczek krajoznawczych, ale dzięki swojej bazie laboratoryjnej daje możliwość prowadzenia profesjonalnych badań geologicznych.

Podczas warsztatów uczestnicy wezmą udział w sesjach wykładowych, studenckich sesjach referatowych, sesjach posterowych oraz w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi: pracownikami instytutów naukowych oraz wiodących przedsiębiorstw geofizycznych i geologicznych, specjalistami polskimi i zagranicznymi w tzw. dniu warsztatowym (podczas którego odbędą się zajęcia m.in. z oprogramowań stosowanych w naukach o Ziemi, ze stratygrafii sekwencji, metod tomografii sejsmicznej lub strukturalnej interpretacji zdjęć sejsmicznych w kontekście analizy basenów sedymentacyjnych) oraz tzw. dniu pomiarowym (w którym zaplanowano zajęcia z zastosowania specjalistycznego sprzętu do płytkich badań geofizycznych). Poligonem doświadczalnym dla badań będą dwa obszary: Rykoszyn, gdzie rozwijają się formy krasowe, oraz Krzemionki Opatowskie. 

Ostatni dzień „Geosfery 2017” będzie miał charakter geofizyczno-geologiczno-turystyczny: uczestnicy odwiedzą okoliczne kamieniołomy surowców mineralnych, jaskinię Raj oraz obserwatorium astronomiczne i planetarium w Kielcach.

Więcej informacji o warsztatach „Geosfera 2017” dostępnych jest na stronie internetowej oraz profilu FB

 

X Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera 2017”
Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM Uniwersytetu Śląskiego
University of Warsaw Student Chapter of AAPG
Słowa kluczowe (tagi):