26 maja 2015 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbędzie się wykład prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Chorążego pt. „Czy poznamy istotę życia?” w ramach cyklu Wszechnicy

Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży jest onkologiem, doktorem honoris causa dwóch uczelni – Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletnim kierownikiem Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. To autor m.in. publikacji wydanej w 1973 roku wspólnie z Kazimierzem Duxem pt. Wstęp do biologii nowotworów. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Za działalność w czasie II wojny światowej odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Kawaler wielu odznaczeń państwowych, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą, Krzyża Oficerskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotego i Srebrnego z Mieczami Krzyża Zasługi.

 

Obraz