Od 1 do 4 września 2015 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywało się XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego oraz Uniwersytet Śląski

Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS) to odbywający się w dwuletnim cyklu przegląd aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe. Biorąc pod uwagę fakt bliskiego oddania do użytku polskiego synchrotronu SOLARIS w Krakowie, tegoroczna konferencja zyskuje dodatkowe znaczenie.

Program IX KSUPS obejmował: wykłady specjalne, sesje referatowe, sesję plakatową, a także wycieczkę do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, gdzie odbyła się sesja poświęcona liniom badawczym w SOLARIS.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dyrektor Instytutu Fizyki prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski, dyrektor ŚMCEBIprof. dr hab. Andrzej Burian, prezydent Chorzowa mgr inż. Andrzej Kotala, prezydent Zabrza mgr Małgorzata Mańka-Szulik.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ksups.us.edu.pl.

 

 
00:00
Fot. Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe (tagi):