Jesteś tutaj

5 i 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbywać się będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”.

Celem wydarzenia, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów, jest zapoznanie uczestników z tematyką chorób dziecięcych. Konferencja została objęta honorowym patronatem dyrektora Instytutu Psychologii dr. hab. Zbigniewa Spendla.

W ramach pierwszego dnia konferencji przewidziano cykl wykładów dotyczących specyfiki pracy z dziećmi chorymi somatycznie, jak również z zaburzeniami psychicznymi z perspektywy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy oraz rodziców. W drugim dniu konferencji przewidziano cztery sesje warsztatowe skierowane do osób chcących nabyć praktyczne umiejętności m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pomocy osobom z zespołem Downa czy terapeutycznej pracy z chorym dzieckiem. Potwierdzenie udziału w warsztatach należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sknpus@gmail.com. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”
Słowa kluczowe (tagi):