Jesteś tutaj

Wykład ks. dr. Grzegorz Strzelczyka „Chrześcijaństwo: paradoksy wybrane – Nie-kult” odbył się 30 listopada 2017 roku i był częścią cyklu wykładów mistrzowskich Uniwersytetu Śląskiego.

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk jest teologiem pracującym jako adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym UŚ (w latach 2008–2012 prodziekan ds. nauki). Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej, historia teologii (metody teologicznej), kwestia związku teologii z doświadczeniem oraz wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego. Od 2012 roku sprawuje funkcję sekretarza II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Współzałożyciel i stały współpracownik kanału boska.tv. Od sierpnia 2019 proboszcz w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tychach.

Inne wykłady ks. dr. Strzelczyka:
„Chrześcijaństwo: paradoksy wybrane – Trójca”
„Chrześcijaństwo: paradoksy wybrane – Nie-prawo”

Wykłady mistrzowskie to jedna z inicjatyw uświetniających jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od listopada 2017 do maja 2018 12 wybitnych naukowców śląskiej uczelni w swoich wykładach przybliżało rzeczywistość w ujęciu jednej z 12 dyscyplin.