Jesteś tutaj

07.09.2020

Wykład ks. dr. Grzegorza Strzelczyka „Chrześcijaństwo: paradoksy wybrane – Nie-kult”

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk jest teologiem pracującym jako adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym UŚ (w latach 2008–2012 prodziekan ds. nauki). Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej, historia teologii (metody teologicznej), kwestia związku teologii z doświadczeniem oraz wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego. Od...

18.05.2020

Wykład dr Magdaleny Szyndler „Folklor muzyczny Beskidów. Karpackie instrumenty ludowe”

Prowadząca wykład jest etnomuzykologiem, folklorystką, pedagogiem i muzykiem – gra na skrzypcach. Od czasu wykładów mistrzowskich uzyskała habilitację, od 2019 roku jest również zatrudniona na stanowisku profesora UŚ na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

...

27.04.2020

Wykład dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego „Od-zyskać nadzieję na edukację – o tych, którzy wędrują”

Cykl wykładów dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego jest próbą namysłu nad edukacją jako formą przeżywania czasu, z którego trzeba umieć coś zyskać poprzez odzyskiwanie doświadczeń ulotnych, przesłoniętych, zmarginalizowanych albo zdegradowanych, a jednak w kształceniu niezbędnych, newralgicznych (kluczowych i delikatnych). Przede wszystkim w edukacji trzeba od-zyskać sam czas, a także: nadzieję, gościnność, uważność lekturową, wstyd – i to tym (za)gubionym przez nas...

Strony