Jesteś tutaj

18.05.2020

Wykład dr Magdaleny Szyndler „Folklor muzyczny Beskidów. Karpackie instrumenty ludowe”

Prowadząca wykład jest etnomuzykologiem, folklorystką, pedagogiem i muzykiem – gra na skrzypcach. Od czasu wykładów mistrzowskich uzyskała habilitację, od 2019 roku jest również zatrudniona na stanowisku profesora UŚ na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

...

27.04.2020

Wykład dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego „Od-zyskać nadzieję na edukację – o tych, którzy wędrują”

Cykl wykładów dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego jest próbą namysłu nad edukacją jako formą przeżywania czasu, z którego trzeba umieć coś zyskać poprzez odzyskiwanie doświadczeń ulotnych, przesłoniętych, zmarginalizowanych albo zdegradowanych, a jednak w kształceniu niezbędnych, newralgicznych (kluczowych i delikatnych). Przede wszystkim w edukacji trzeba od-zyskać sam czas, a także: nadzieję, gościnność, uważność lekturową, wstyd – i to tym (za)gubionym przez nas...

21.04.2020

Wykład prof. Jacka Jani „Okłady z lodu”

Prof. zw. dr hab. Jacek Jania to światowej klasy badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych, uznany geomorfolog i specjalista z zakresu teledetekcji, międzynarodowy autorytet w zakresie badań lodowców uchodzących do morza. Prowadził badania glacjologiczne i geomorfologiczne na Spitsbergenie, na Islandii i na Alasce, a także w Tatrach i na terenie północnej Polski. Uczestnik ponad 30 wypraw na Spitsbergen, wieloma z nich kierował. Ceniony nauczyciel akademicki.

...

Strony