Jesteś tutaj

Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe oraz półrocznik dla nauczycieli „NEURODYDAKTYKA. Praktyka – Badania – Dialog” zapraszają na Wojewódzką konferencję nauczycieli przyrody szkół podstawowych. Spotkanie odbędzie 13 czerwca 2015 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9)

Nauczanie przyrody w znacznej mierze decyduje o zakresie przyszłych kompetencji uczniów w obszarze nauk przyrodniczych. Stanowi istotny fundament, na którym uczniowie budują swoją wiedzę o świecie. Jest to także okazja do tworzenia postaw wobec przyrody oraz miejsca człowieka w świecie. Z dydaktycznego punktu widzenia różnorodność jest tutaj szczególnie istotna. Jak o nią dbać? W jaki sposób integrować wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych z innymi dziedzinami? Jakimi metodami wiedzę tę najlepiej przekazywać? Nasze spotkanie będzie próbą odpowiedzi na niektóre pytania oraz okazją do zadania innych, na które postaramy się znaleźć odpowiedź podczas tej i kolejnej konferencji.

Program:
9.00–10.15 Otwarcie konferencji. Dr Marek Kaczmarzyk: Neurodydaktyka dorastania – wykład inauguracyjny;
10.20–11.50 Janina Sabat: Kultura języka i komunikacja w szkole  (Jak poprawnie się wysławiać, aby nie dać plamy i pamiętać o korygowaniu kwiatków językowych swoich uczniów? Jak porozumiewać się z dziećmi w wieku szkolnym?);
12.00–13.15 Mikołaj Cup: Nowoczesne technologie w pracowni przyrodniczej (Podczas zajęć uczestnicy sprawdzą, jak nowoczesne technologie pozwalają na prowadzenie fascynujących zajęć z przyrody);
13.30–14.30 Krzysztof Chyżak, dr Marek Kaczmarzyk, dr Teresa Nowak, Janina Sabat: Nauczanie poprzez doświadczenie – eksperymenty, zajęcia terenowe na lekcjach przyrody. Nowoczesna edukacja w praktyce;
15.30–17.30 Dr Teresa Nowak: Zajęcia terenowe jako metoda pracy na lekcjach przyrody – warsztaty terenowe w Rezerwacie Ochojec (Dla uczestników zajęć terenowych przewidziano transport. Prosimy o dostosowanie stroju do warunków atmosferycznych w dniu konferencji. Maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń).

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli przyrody, dyrektorów szkół podstawowych, pracowników bibliotek i świetlic szkolnych, wychowawców kolonijnych, przewodników wycieczek, przyszłych nauczycieli, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Zapisów na konferencję można dokonać mailowo u koordynatora konferencji Krzysztofa Chyżaka z Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego (kchyzak@us.edu.pl).

Słowa kluczowe (tagi):