Ponieważ woda jest jednym z podstawowych składników życia na Ziemi, naukowcy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób się znalazła na naszej planecie. Jedna z teorii głosi, że woda w Układzie Słonecznym powstała podczas jego formowania się tuż po narodzinach Słońca 

Jeśli tak było, to sugeruje, że woda może być wspólna w otoczeniu niektórych gwiazd, które tworzą się w określony sposób. Naukwocy wskazują, że przynajmniej część ziemskiej wody rzeczywiście istniała zanim powstało nasze Słońce i że woda ta pochodzi z przestrzeni międzygwiezdnej.

Jeśli faktycznie woda, czy choćby część wody na naszej planecie, powstała przed narodzinami Słońca, to takie odkrycie może świadczyć o tym, że również i życie może być wszechobecne w całej galaktyce.

– Jeśli woda we wczesnym Układzie Słonecznym pochodziła z lodu z przestrzeni międzygwiezdnej, to jest prawdopodobne, że podobny lód oraz prebiotyczna organiczna materia, którą zawiera, występuje obficie w większości lub wszystkich dyskach protoplanetarnych wokół tworzących się gwiazd – twierdzi Conel Alexander, autor badań.

Badacze doszli do wniosku, że znaczna część wody Ziemi pochodzi z przestrzeni międzygwiezdnej, patrząc na względną obfitość wodoru i deuteru. Deuter jest cięższym izotopem wodoru. Oba atomy mają w jądrze jeden proton, ale deuter zawiera dodatkowy neutron, a przede wszystkim tworzy się w specjalnych warunkach. Przykładowo, w przestrzeni międzygwiezdnej woda w postaci lodu zawiera dużo deuteru dzięki ekstremalnie niskim temperaturom i promieniowaniu jonizującemu. Ziemska woda natomiast zawiera deuter, ale w małych ilościach – do 30 razy mniej niż ta pochodząca z przestrzeni międzygwiezdnej.

Porównując stosunek wodoru do deuteru w danej próbce wody można stwierdzić, jakie warunki panowały, gdy woda powstawała. Ale do tej pory naukowcy nie byli pewni, czy ziemski deuter pochodzi z kosmosu, czy też powstał podczas narodzin Słońca.

Aby to sprawdzić, naukowcy wykorzystali modele matematyczne praktycznie odtwarzające dysk protoplanetarny młodego Układu Słonecznego, czyli chmurę wokół nowo narodzonego Słońca. Stwierdzili, że na podstawie warunków temperatury i promieniowania, które wówczas istniały, nie było możliwe dla młodego Układu Słonecznego stworzenie takich proporcji wodoru i deuteru, jaki obecnie naukowcy obserwują w ziemskich oceanach i kometach. Z tego powodu badacze szacują, że od 7 do 50 procent wody ziemskiej pochodzi z ośrodka międzygwiazdowego, w którym urodził się Układ Słoneczny.

A ponieważ inne systemy solarne musiały uformować się w tym samym ośrodku  międzygwiezdnym, wyniki sugerują, że początki wody na Ziemi nie były unikatowe, a więc ta substancja wspierająca  powstanie życia może być powszechna na wielu egzoplanetach w całej galaktyce.

Opracowano na podstawie:
Earth's water is older than the Sun

Część wody ziemskiej powstała w obłoku międzygwiezdnym, który później został wchłonięty przez powstający Układ Słoneczny. Fot. Bill Saxton, NSF/AUI/NRAO
Słowa kluczowe (tagi):