Jesteś tutaj

Artystyczna wizja Quaoar z jego pierścieniem i księżycem Weywotem | Image credit: By ESA, CC BY-SA IGO 3.0, CC BY-SA 3.0 igo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128528577
10.02.2023

Planeta karłowata w Pasie Kuipera ma dziwny pierścień

Pierścienie planetarne obserwowane są nie tylko wokół planet olbrzymów, ale także wokół małych ciał, takich jak asteroidy Chariklo (z grupy centaurów) czy planety karłowatej Haumea (należącej do grupy plutoidów). Do tej pory znaliśmy gęste pierścienie, które znajdują się dość blisko swoich ciał macierzystych, będąc wewnątrz tzw. granicy Roche’a, gdzie siły pływowe uniemożliwiają agregację materiału o odpowiednich gęstościach w księżyc. Granica Roche’a to niewidzialna linia, gdzie siła...

Artystyczna wizja egzoplanety WASP-121b | Image credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STSci)
06.06.2022

Metalowe chmury oraz deszcze rubinów i szafirów

Około 855 lat świetlnych od nas znajduje się egzoplaneta z cyklem wodnym zupełnie innym niż nasz. Egzoplaneta WASP-121b należy do klasy planet znanych jako gorące jowisze. Te gazowe olbrzymy okrążają swoje gwiazdy macierzyste znacznie ciaśniejszymi orbitami niż nasz Jowisz. Podczas gdy Jowiszowi potrzeba 12 lat ziemskich na wykonanie jednej podróży wokół Słońca, rok WASP-121 b zajmuje tylko 30 godzin.

Na WASP-121 b nie występują pływy, gdyż ​​tylko jedna strona globu jest zwrócona w...

Artystyczna wizja siedmiu planet TRAPPIST-1 | Image credit: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)
23.11.2021

301 nowych egzoplanet!

Jak badacze odkryli tak dużą liczbę planet naraz? Odpowiedź leży w nowej metodzie – głębokiej sieci neuronowej ExoMiner. Głębokie sieci neuronowe to metody uczenia maszynowego, które po otrzymaniu wystarczającej ilości danych automatycznie uczą się zadania. ExoMiner to nowa głęboka sieć neuronowa, która wykorzystuje superkomputer NASA o nazwie Pleiades i może odróżnić prawdziwe egzoplanety od różnego typu „oszustów” lub „fałszywych alarmów”. Inaczej mówiąc, uczy się, korzystając z...

Strony