6 grudnia 2018 roku o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się sympozjum GlobalABC Buildings Action w ramach odbywającego się w Katowicach szczytu klimatycznego COP24.

Wydarzenie stanowi międzynarodową platformę dla dyskusji dotyczących działań związanych z sektorem budowlanym. Podczas spotkania prelegenci przedstawią przykłady najlepszych praktyk z zakresu tzw. zielonego budownictwa w wybranych krajach. Głównym tematem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz niskoemisyjność budynków.

Uczestnicy podejmą również kwestię potrzeby koordynacji działań rządów, sektora prywatnego, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawią przykłady, w których taka koordynacja doprowadziła do stworzenia potężnych krajowych centrów danych. Omówią ponadto dalsze działania, określając priorytetowe kroki, które należy podjąć, aby owe centra stały się efektywnym narzędziem umożliwiającym wprowadzenie sprzyjających środowisku zmian. Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz program dostępne są na stronie: www.plgbc.org.pl. Rejestracji udziału należy dokonać za pośrednictwem strony: www.eventbrite.com

O godz. 17.30, po zakończeniu sympozjum, odbędzie się gala wręczenia nagród laureatom międzynarodowego konkursu „Green Solutions Awards 2018” wspieranego przez Global Alliance for Building and Construction (GABC). Gospodarzem uroczystości będzie organizacja Construction21. Podczas gali nagrodzeni zostaną autorzy najbardziej inspirujących projektów przyjaznych środowisku budynków, dzielnic, a także infrastruktury.

W tegorocznej edycji konkursu zaplanowano przyznanie wyróżnień w siedmiu kategoriach:

  • energia i umiarkowany klimat,
  • energia i gorący klimat,
  • niski poziom emisji dwutlenku węgla,
  • zdrowie i komfort oraz inteligentny budynek,
  • nagroda główna w dziedzinie zrównoważonego budownictwa,
  • nagroda główna w dziedzinie zrównoważonych renowacji.
     

Zgłoszenia udziału w uroczystości należy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: docs.google.com.

Sympozjum GlobalABC Buildings Action oraz gala Green Solutions Awards 2018
Słowa kluczowe (tagi):